İki sorum olacak. Birincisi: Kısıtlının vefatında üzerinde kayıtlı bulunan hisseli veya hissesiz taşınmaz mal kime kalır? Kardeşlerine mi yoksa vasisine mi?

İkincisi: Taşınmazların değişik tarihlerde iki ayrı kişiye noterden satışı yapılmış. Alan kişiler yani çocukları taşınmazlardan bazılarını değişik tarihlerde üzerlerine tapulamışlar.

Aynı mallar değişik tarihlerde de olsa aynı kişi tarafından 2 değişik kişiye noterden satılabilir mi?

Kısıtlının ölümü durumunda malvarlığı vasisine kalmaz, kanuni mirasçılarına kalır. Normal yasal durum budur.

Ama bir ihtimal vefat eden kısıtlı, sağlıklı durumdayken yapmış olduğu bir vasiyetname ile malvarlığının bir kısmını vasi olacak kimseye bıraktı ise durum farklılık gösterir.

Gayrimenkulün Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır? Gayrimenkulün Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Ancak bu kişi vasi olduğu için değil, lehine mal vasiyet edilen veya mirasçı nasbedilen kişi olduğu için vasiyet olunan mala sahip olur. Bu durum dışında mirasçılık durumu yoktur.

İkinci soruya gelince: Okuyucularıma çok sık sözünü ettiğim bir husus var. Bir gayrimenkul noterden satılmaz. Noterde gayrimenkul alım-satımı yapılamaz.

Okuyucum ise iki kişiye noterden satış yapıldığından söz etmiş. Ancak böyle bir satış yoktur. Dolayısıyla devamı da anlaşılır mahiyette değildir.

‘Üzerlerine tapu almışlar’ denildiğinde de bu noter satışı işlemi dışında bir satış işlemini düşünmek gerekir.

Ama sorunun devamında da ‘yine noterden satış yapılabilir mi?’ cümlesi gelmektedir ki zaten noterden satış yapılamayacağını söyledim.

Ancak yeri gelmişken aklıma takılan bir hususu aydınlatmak isterim.

Noterde sadece satış vaadi sözleşmesi yapılır. Yani gayrimenkulün ileride satışı vadedilir ki bu bir satış değildir, vaattir.

Bunun için de vadedilen tarihte o gayrimenkulün maliki olmak gerekmez. İleride malik olunabilecek bir gayrimenkulün şimdiden satışının vaadi mümkündür.

Okuyucum bunu demek istiyor ise ileride sahip olunacak gayrimenkul için noterde satış vaadi sözleşmesi yapılabilir.

Editör: Emlak Zirvesi