Karar'da yer alan habere göre, tapu sahiplerine yapılan uyarıda belirlenen hakkın kullanılması için verilen süre 3 ay (90 gün) olarak belirlendi. Geriye kalan süre ise 55 gün.

Depozitonun Değer Kaybı Nasıl Telafi Edilir? Depozitonun Değer Kaybı Nasıl Telafi Edilir?

Sürenin aşımı durumunda ise kişiler haklarını kaybediyor. Yapılan açıklamalara göre hisseli tapuda şufa yani ön alım hakkı tanınır.

Hisse sahiplerine verilen şufa hakkı süresi boyunca hisse sahibi payı satmak istemesi durumunda diğer hisse sahiplerinin öncelikli olarak satın alma hakkı bulunur.

Bu durumda ise ön alım hakkı için payı satın alacak kişiye 3 ay süre verilir. 3 ay içerisinde davanın açılmaması durumunda hak kaybedilir.

Habersiz satış yapılma durumunda ise 2 yıl içinde ön alım talebiyle dava açma süresi elde edilebilir. Kişiye verilen süre içerisinde davanın açılmaması durumunda hak kaybedilir.

Eğer hisse sahiplerine haber verilmeden hisse satışı yapılması durumunda itiraz hakkı kazanılır.

ÖN ALIM HAKKI NEDİR?

Sözleşme ve Kanun dolayısıyla ortaya çıkan ve taşınmaz malikinin taşınmazını üçüncü bir şahsa satılması durumunda önalım hakkına sahip olan tek taraflı bir beyan ile taşınmazın alıcısı olma yetkisi kazanır. Kazanılan bu hakka ön alım hakkı denir.

ÖN ALIM HAKKI NE İŞE YARAR?

Ön alım hakkı hisse payını sınırlama çeşitlerinden birisi olarak bilinir. Ön alım hakkı kullanıldığı vakit paydaş payını yasal ön alım hakkı bulunan diğer paydaşa devretme yükümlülüğünde yer alır.

Ön alım hakkının kullanılması için 3 aylık süre verilir. 3 aylık sürenin geçmesiyle birlikte hak sahibi bu hakkını kaybeder.

Editör: Emlak Zirvesi