Okuyucuma önce bir ayrımı hatırlatmak isterim, şöyle: Birden fazla parsel üzerine kurulu sitelerde kat mülkiyeti 2007 tarihinden önce parsel bazında ayrı ayrı kurulurdu. Oysa ortak alanları ve ortak yapıları vardı ama bunlar için ayrı statüler düşünüldü.

Ancak 2007’de toplu yapı sistemi getirildi, şimdi birden fazla parsel üzerine kurulu siteler toplu yapı olarak tek yönetim planı çerçevesinde yönetildiği gibi, 2007’den önce kurulu olanların da belli şartları yerine getirmek kaydı ile toplu yapıya geçmeleri mümkün hale geldi.

Dikkat ederseniz anlattığım birden fazla parsele kayıtlı siteler. Ancak okuyucumun sitesi tek parsel üzerine kurulu. Yani daha kuruluşunda bir nevi toplu yapı, yani ayrı yönetim planı ile tek tek düzenlenmiş altı blok yok.

Daha kuruluşta tek parsel ve tek yönetim planı ile kat mülkiyeti (veya kat irtifakı) kurulmuş. Dolayısıyla eldeki yönetim planının altı bloğun yönetimi düşünülerek hazırlanmış olması lazım. Mesela her blok kendi meselelerini kendi içinde halleder. Bloğun kendi yöneticisi vardır.

Siteye ait problemler ise site yönetimi tarafından yerine getirilir. Site yönetiminin de seçim tarzı yine yönetim planında belirtilmiştir. Hele nisaplara uymamak diye bir husus hiç düşünülemez zira bunlar yasada düzenlenmiştir. Şayet nisaplara uyulmadan bazı işlemler veya toplantılar yapılıyor ise bunlar geçersizdir.

Benim okuyucuma önerim öncelikle sitelerine ait yönetim planını temin edip incelemesidir. Şayet yönetim kanalı ile elde edemiyor ise tapu müdürlüğünden bir örneğini alabilir ve buna uyulmasını ister. Hatta bunu diğer komşularına da duyurursa site yasal hale gelebilir.

Ev Sahibi Yüzde 25'ten Yüksek Kira Artışı Yapabilir mi? Ev Sahibi Yüzde 25'ten Yüksek Kira Artışı Yapabilir mi?

Olmadığı hallerde gerekiyor ise kararların iptalini, toplantıların yokluğunun tespitini mahkemeden isteyebilir. Bu yolla da yönetimin yasal kurallara uygun çalışmasını hep birlikte sağlayabilirler.