Tapu müdürlüklerine yapılan başvurularda Tapu Müdürlüğü tarafından öncelikle başvurunun hak sahibi tarafından yapılıp yapılmadığı ile ilgili olarak bazı incelemeler yapılır.

Konu ile ilgili olarak verilen detaylara göre, gerçekleştirilen bu incelemeler neticesinde hak sahipliği yönüyle bir sakıncanın olmadığı anlaşılırsa işlem gerçekleştirilmesi esnasında özellikle ileri yaşlarda bulunma veya normal olmayan davranışlarda bulunulması gibi durumlarda istemde bulunan kişi veya kişilerin ayırt etme gücüne sahip olup olmadıkları detaylı şekilde incelenir.

Haber Global'de yer alan habere göre, Tapu Müdürlüğü söz konusu bu incelemeleri istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından yola çıkarak yapar. Eğer söz konusu konu ile ilgili olarak bir örnek vermek gerekirse, istem sahibine adı-soyadı, doğum yeri, yaşı gibi bilgilerin dışında hangi işlem için tapu müdürlüğüne başvurduğu, hangi taşınmazla ilgili işlem yapılacağı, ne kadar bir bedel karşılığında işlem yapılacağı gibi konular hakkında bazı sorular sorulur. Yine paylaşılan detaylara göre, istem sahibi tarafından verilen yanıtlar ayırt etme gücüne sahip olduğu konusunda şüphe oluşturmuyorsa da istem sahibinden sağlık raporu talep edilmesine gerek bulunmaz.

Fakat paylaşılan detaylara göre, istem sahibi tarafından verilen yanıtlar ayırt etme gücüne sahip olduğu konusu ile ilgili olarak şüphe oluşturuyorsa talebin karşılanabilmesi amacıyla istem sahibinden ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı konusu ile ilgili olarak sağlık raporu alması talep edilir. Ayrıca yine paylaşılan detaylara göre, söz konusu bu rapor gelmeden bir işlem de yapılamaz.

Ayrıca yine verilen bilgilere göre, yetkili makamlar tarafından düzenlenen bu sağlık raporu istem sahibi tarafından Tapu Müdürlüğüne sunulur ve Tapu Müdürlüğü tarafından söz konusu sağlık raporu incelenir. Alınan bu raporun devlet hastanelerinden alınması gerekiyor. 

Yine paylaşılan detaylara göre, söz konusu bu işlemin yapılmasına engel bir durumun olmadığı rapordan anlaşılıyorsa da bu talep karşılanarak işlem yapılır. Ayrıca sağlık raporunun tarihi ve numarası da resmî senet ya da istem belgesi içeriğinde bildirilir ve raporun aslı da o işlem dosyasında saklanır. Ayrıca yine verilen detaylara göre, yaş ileriliği tek başına sağlık raporu talep edilmesini gerektiren bir husus değildir.

Miras Evin Kirasını Kim Alır? Miras Evin Kirasını Kim Alır?

Verilen detaylara göre, burada önemli olan kişinin yaşından ziyade ayırt etme gücüne sahip olup olmadığının tespit edilmesi şeklinde belirtilir. Söz konusu bu durumda genel olarak 65 yaş üstü vatandaşlardan sağlık raporu talep edilir olarak bilinse de Tapu Müdürlüğü için ayırt etme gücünün belirginliğidir.

Ayrıca gayrimenkul işlemlerinde öne çıkan bir diğer konu da “Tanık, Bilirkişi ya daTercüman Bulundurulması Gereken Durumlardır”. Yine verilen detaylara göre, bunun oluşması için gerekli durumlar da şu şekilde tanımlanır: Tapu işlemlerinde, istem sahiplerinden biri ya da  birkaçının; İmza atamaması, Kimliklerinde şüpheye düşülmesi, Okuma ve yazma bilmemesi, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi bulunması ve Mevzuatın öngördüğü diğer hâllerde iki tanık bulundurulur. İstem sahibinin, işitme, konuşma ya da görme engelli olması durumunda da işlemler “isteğe bağlı olarak” iki tanık huzurunda gerçekleştirilir.

Editör: Emlak Zirvesi