Süper Haber'de yer alan habere göre, tarlalardaki üretimin ve çiftçilerin korunması adına tarla olarak belirlenen arazilere ev yapmak belirli unsurlara uyulması şartı ile gerçekleştirilebilmektedir.

Bunun için İmar Kanunu’nda bazı düzenlemeler bulunmaktadır. İmar Kanunun da yer alan yasal şartlara uyulması halinde tarlaya ev yapmak mümkündür.

Bunların başında, tarlaya ev yapma amacının resmi belgelere kanıtlanması gerekmektedir. Bu resmi belgeler ise, İmar Kanunu kapsamındaki şartlara uymalıdır.

Aksi halde, tarla olarak belirlenmiş bir arazi üzerine ev yapılması söz konusu değildir. Tarlalar üzerine yapılacak olan mimariler, toplum için oldukça önemli olan üretimin ve çiftçilerin geçim kaynağı olan tarlaların azalması anlamına gelmektedir.

Bu nedenle gerekli görülmedikçe ve herhangi bir önem arz etmedikçe tarla arazilerinin üzerinde ev ya da herhangi bir yapının inşa edilmesi mümkün değildir.

Tarlaya Ev Yapmak İçin Gerekli Olan Şartlar

Tarla arazilerine ev yapmak için İmar Kanunu kapsamında yer alan şartlara sahip olunması gerekmektedir.

Üretim ya da hayvancılık gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiği tarlara ev inşa edilmesi için ilk olarak ruhsat alımı için başvurulmalıdır.

Ancak bu durum, tarla üzerinde işletme kooperatifi açılması durumunda değişmektedir.

İmar Kanunu’nda açıkça belirtilen tarlaya ev yapma şartları şu şekilde sıralanmaktadır;

Ev yapmak için talep edilen imar durumunun, yetkili merciler tarafından olumlu sonuçlar alması gerekmektedir.

Yapılacak olan konutun elli metre kareyi ve iki kat planını geçmemesi gerekmektedir.

Tarla ve inşaat alanın toplam olarak iki yüz elli metre kareyi geçmemesi gerekmektedir.

Tarla alanının ise yüzde beşinin geçilmemesi gerekmektedir.

Tarla arazisi üzerine yapılacak ev için İmar yönetmeliğinde yer alan belgelerin bu şekilde tamamlanması ve ispatlanması durumunda, tarla üzerine ev yapma izni alınabilmektedir.

Ancak bu durumda dahi tarla üzerine yapılacak olan evin belli yapısal şartlara uyması gerekmektedir.

Tarla arazisine yapılacak evlerde;

Bir adet mutfak,

Bir adet salon,

Bir adet banyo,

Bir adet yatak odası,

Bir adet tuvalet

Tarla Arazisine Ev Yapmak İçin İstenen Belgeler

Tarla üzerine ev yapmak için İmar Kanunu tarafından belirlenen ve zorunlu kılınan bazı evrakların tamamlanması gerekmektedir.

İmar Kanunu tarafından belirlenen bu işlemler, üreticinin ve üretimin korunması adına gerçekleştirilmektedir.

Çıkarıldığı Ev Yeniden Kiralanan Kiracının Hakları Neler? Çıkarıldığı Ev Yeniden Kiralanan Kiracının Hakları Neler?

Aksi halde tarım arazisi ya da hayvancılık olarak kullanım sağlanılan alanların azalması ve hatta yok olması oldukça muhtemeldir.

Böyle bir durum ise, genel olarak ülkenin zor koşullar yaşamasına neden olacaktır.

Tarlaya ev yapmak için istenen belgeler şu şekilde sıralanmaktadır;

Ev yapılma istenen tarlaya ait tapu,

Tarla arazisine ev yapılması için yetkili mercilerden alınan izin belgesi,

Tarla arazisinin İmar Kanunu’nda belirtilen koşullara ve gayrimenkul durumuna uygun olduğunu belirten belgeler,

Tarla sahibinin kimlik belgesi

Tarlaya İzinsiz Ev Yapılır mı?

İzinsiz ev yapımları, kaçak ve kanuna aykırı işlemlerin gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir.

İmar izni gerektirmeden tarla arazilerine, belirli şartlara uyulması durumunda sadece prefabrik evler yapılabilmektedir.

Bunu haricinde, tarlaya izinsiz ev yapmak tamamen cezai süreçlerin devreye girmesine neden olmaktadır.

Kaçak yapı olarak tabir edilen evlerin, resmi kurumlar tarafından tespit edilmesi durumunda tarla sahibi ve tarla üzerine izinsiz ev inşa eden kişi hakkında yasal süreç başlatılmaktadır.

Bu yasal sürecin neticesinde kişiler, yasalarca belirlenmiş hapis cezalarına ya da adli para cezalarına çarptırılmaktadır. 

Editör: Emlak Zirvesi