NTV'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; tıbbi cihaz, bebek bezi, deterjan ve sabun gibi temel ihtiyaç ürünlerinde ve yeme içmede KDV oranının yüzde 8’e indirildiğini açıkladı. 

"Satın alınan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan; 

"Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamındaki konutlarda 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır" dedi.

Erdoğan, "Arsa ve arazilerin KDV oranını yüzde 8'e indirerek, inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz. Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir" dedi.

Büyükşehir KDV uygulaması kaldırılıyor mu?

Büyükşehirlerdeki net alanı 150 metrekareye kadar olan konutların KDV oranı, 2013 yılından itibaren inşaatın sınıfına ve arsa emlak vergisi değerine göre belirlenmekte, duruma göre yüzde 1,8 ve 18 oranında KDV uygulanmaktadır.

Gayrimenkulde Yabancı Yatırımcılara İhtiyaç Var Gayrimenkulde Yabancı Yatırımcılara İhtiyaç Var

Ancak, bu düzenleme büyükşehirlerimizin büyük bir kısmında yüzde 1 veya 8 KDV oranına tabi konut yapılacak arsa kalmamasına neden olmuş, net alanı 150 metrekarenin altında kalan konutlar da yüzde 18 KDV’ye tabi hale gelmiştir.

Yani, söz konusu düzenlemenin herhangi bir işlerliği kalmamıştır. Konut sektörü de, uzun zamandır bu düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasını talep ediyordu. Yayınlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile, bu düzenleme yürürlükten kaldırılıyor.

Arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı kaç olacak?

Konut inşaatlarında maliyetlerin büyük bir kısmını arsa ve arazi alım bedelleri oluşturuyor.

Özellikle hasılat paylaşımı ve kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibinin durumuna göre yapılan karşılıklı faturalaşmada, ciddi oranda KDV yüklenimi söz konusu oluyor.

Yayınlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile, arsa ve arazi teslimlerinde uygulanmakta olan KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indiriliyor.

Net alanı 150 metrekare üzeri konutlarda vergilendirme nasıl olacak?

Net alanı 150 metrekare ve üzeri konutlar uzun yıllardan bu yana yüzde 18 KDV’ye tabi bulunuyor.

Yayınlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile, net alanı 150 metrekare ve üzeri konut teslimlerinde kademeli vergilendirmeye geçiliyor, bu konutların 150 metrekareye kadar olan kısmı için yüzde 8, aşan kısmı için ise yüzde 18 KDV hesaplanacak.

Net alanı 150 metrekare üzeri konutlarda KDV oranı kaç olacak?

Büyükşehir KDV düzenlemesi hariç net alanı 150 metrekareye kadar olan konut teslimlerinde yüzde 1 KDV uygulanıyordu.

Yayınlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile, bu konutlarda KDV oranı yüzde 1’den yüzde 8’e yükseltiliyor.

Bu yüzde 7’lik KDV oran farkının fiyatlara yansıtılması kaçınılmaz görünüyor. Yani, bu konutların fiyatlarında KDV oran yükseltmesinden kaynaklı artışlar olabilir.

Kentsel dönüşüm kapsamındaki konutlarda KDV oranı değişecek mi?

Kentsel dönüşüm kapsamındaki net alanı 150 metrekareye kadar olan konutlarda uygulanmakta olan yüzde 1 KDV oranı aynen muhafaza ediliyor, bundan sonraki dönemlerde de yüzde 1 KDV hesaplanmaya devam edilecek.

Ancak, kentsel dönüşüm mevzuatı kapsamında inşa edilen ve net alanı 150 metrekareyi aşan konutlarda, 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısım için yüzde 18 KDV hesaplanacak.

Yeni düzenleme eski ruhsatlar için geçerli mi?

Yeni yapılan düzenlemeler bu tarihten itibaren alınan yapı ruhsatları için geçerli olacak.

Yayınlanacak Cumhurbaşkanı Kararının yürürlük tarihinden önce alınmış yapı ruhsatları kapsamında inşa edilen/edilecek olan konutlar önceki düzenlemelere tabi olacak.

Bu şekilde, kazanılmış haklar da korunmuş oluyor.

Konut sektöründe KDV iadesi azalacak mı?

Yapılacak bu düzenlemelerin en önemli sonucu, konut sektöründe orta vadede KDV iadelerini azaltacak olması. Bekleyip göreceğiz.

Editör: Emlak Zirvesi