Kiracı Evi Göstermek Zorunda mı? Kiracı Evi Göstermek Zorunda mı?

Su Sızıntısı Sorunu Nereye Şikayet Edilir?

Protesisat'ta yer alan habere göre, Alt kat komşusu üst kat komşusu ile sorunu çözemediği zaman son çare şikâyet etme yoluna gidilibelir.

Özellikle üst kat komşuları bu sorundan etkilenmediği için ve ev içinde tadilat olmasından korktukları için alt kat komşusunu düşünmeyebilirler.

Alt komşusu da doğal olarak bu çileyi çekmek yerine şikâyet edebileceği bir resmi kurum aramaktadır.

Akan banyo tavanı, üst kat komşunuzun konut sigortası tarafından da ödenebilir.

Zarar tespiti yapan sigorta şirketi, hem üst katta meydana gelen arızayı hem de arızadan meydana gelen masraflarınızı karşılar.

Öte yandan komşuluk ilişkileriyle üst kat daire sahibinden su tesisatını yaptırmasını, ayrıca sizin giderinizi karşılamasını isteyebilirsiniz.

Böyle durumlarda üst katta oturan kiracının eskiyen su tesisatını yaptırma zorunluluğu yoktur.

Üst kat komşunuzun bilinçli olarak banyosundaki akan boruyu tamir ettirmemesi ve sizin masraflarınızı ödemeye yanaşmaması halinde öncelikle dava açacağınız uyarısında bulunur, ciddiye almazsa dava açabilirsiniz.

Apartmanlarda aynı şekilde çatı akıntılarıyla ilgili de bir karmaşa mevcut. Çatı katında oturan kişi apartman yönetiminin onayı halinde çatının onarılmasını sağlayabilir.

Ancak çatıdaki akıntı nedeniyle evinde meydana gelen zararın karşılanması için yasal bir hak iddia edemez.

Sı Sızıntısında İzlenecek Yol

Bu sorun için en çok belediyelere şikâyet edilir. Ancak belediyeler bu gibi sorunlarla ilgilenmezler.

Yapabileceğiniz en uygun yol; durumu site yönetimine bildirmektir. Site yönetimleri gerekeni yapmaktadırlar.

Eğer sitede oturmuyorsanız ama çok katlı binada oturuyorsanız, yapabileceğiniz ikinci bir yol ise; evinizi sigortalatmaktır.

Sigorta sözleşmesinde üçüncü şahıslar tarafından eve verilecek zararları da ekletmelisiniz. Sigorta yaptıktan bir hafta sonra sigorta şirketini arayabilirsiniz.

Sorunu sigorta şirketine bildirdiğinizde, sigorta şirketi uzman göndererek durumu araştıracaktır.

Üçüncü bir çözüm yolu ise; sulh hukuk hâkimliğine başvurmaktır. Mahkeme masrafları sandığınız gibi yüksek değildir.

Mahkeme ile uğraşmak istemiyorsanız, bir avukata ile anlaşıp sorunu çözebilirsiniz.

Dördüncü bir çözüm yolu ise; noterden ihtarname göndermektedir.

Üst kat komşunuza ihtarname gitmesi durumunda büyük ihtimal arızayı gidermek isteyecektir.

Su Sızıntısı ile İlgili Yargıtay Kararları

İstanbul'da, üst katındaki dairenin banyo ve balkonundan evine su sızan kişi, komşusunun arızayı tamir ettirmemesi üzerine mahkemeye başvurdu.

Davacı komşu, üst katındaki dairenin balkon ve banyosundan gelen su sızıntısı nedeniyle evinin zarar gördüğünü, zararların tespiti için Bakırköy 8. Sulh Hukuk Mahkemesince tespit yaptırdığını belirterek, zararlarının toplamı bin 168 lira maddi tazminat ile bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istedi.

Davaya bakan Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2013'teki kararıyla maddi tazminat talebinin 850 lirasını kabul etti, manevi tazminat istemini ise reddetti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 20. Hukuk Dairesine geldi. Daire, "manevi tazminat" istemi yönünden hükmün onanmasına, "maddi tazminat ve onarım yapılması"na dair talep yönünden ise hükmün bozulmasına karar verdi.

Davanın davalıya ait bağımsız bölümünden, davacıya ait bağımsız bölüme su sızması nedeniyle oluşan zararın tahsili ve onarım istemine ilişkin olduğu belirtilen kararda, taraflar arasındaki bu uyuşmazlığın Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinden kaynaklandığı, bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlığın, değerine bakılmaksızın, sulh hukuk mahkemesinde çözümleneceğinin hükme bağlandığı vurgulandı.

Dairenin kararında, buna göre mahkemece, "kat mülkiyetinden kaynaklanan maddi tazminat istemi ve onarım yapılması" konusundaki davanın ayrılarak, görevsizlik kararı verilerek dosyasının görevli ve yetkili sulh hukuk mahkemesine gönderilmesi gerektiğine hükmedildi.

Görevsizlik sonrası Sulh Hukuk Mahkemesine geldi

Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin görevsizlik kararından sonra yargılamaya devam eden Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, davayı kabul ederek bin 168 liranın dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine hükmetti.

Davacıya ait balkon ve banyodaki rutubetlerin, dökülmelerin ve kararmaların davalının dairesinden kaynaklandığı tespitini yapan yerel mahkeme, "davalının balkonunu doğrama korkulukları ile balkon çıkıntısı arasındaki kılcal boşlukların su geçirmez likit izolasyon malzemeleriyle dolgusunu yaptırmasına, bu işlem için davalıya 1 iş günü süre verilmesine, davalının dairesinin banyosunda bulunan küvetin sökülerek seramik kaplamaların ve derzlerin yenilenmesi ve daha sonra akrilik küvetin monte edilmesi için davalıya 2 iş günü süre verilmesine" karar verdi.

Bu kararın da davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya tekrar Yargıtaya geldi.

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı. Kararda, gereği yerine getirilerek taşınmazda gerekli önlemlerin alınmasına ve davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı belirtildi.

Apartman Tadilat Saatleri

Apartman tadilatı ile muradınız bağımsız bölümdeki bir tadilat ise ortak yerlerden olmamak koşuluyla bağımsız bölümlerin iç mekânlarında ana binanın statiğini bozmayacak tadilatlar diğer kat maliklerinin onayı aranmaksızın her zaman yapılabilir.

Kat malikleri kurulunca dairelerdeki tadilatların belirli tarihler arasında yapılmasına ilişkin kararların hukuki dayanağı yoktur. Bu konuda karar alınmış olsa da bağımsız bölüm maliklerini bağlamaz. Böyle bir karar mülkiyet hakkının kullanımını sınırlama anlamını taşır.

Bağımsız bölüm malikleri, yukarıdaki sınırlamalara uymak kaydıyla ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde gösterilen saatler dahilinde dairelerinde diğer bağımsız bölüm sakinlerini rahatsız etmemek kaydıyla tadilat yapabilirler.

Apartmanlarda tadilatların hafta içi 8.30 - 17.30, hafta sonu 11.00 - 17.30 arasında yapılması gerekir.

Ancak, bu saatler arasındaki tadilatlar esnasında da diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek şekilde gürültü yapılmaması yasal bir yükümlülüktür.

Uyarıya rağmen diğer komşuları rahatsız edecek şekilde gürültü yapılması halinde öncelikle kolluğa ve belediyeye başvurulur.

Şikâyet halinde Gürültü Yönetmeliği hükümlerine ve Kabahatler Kanunu’nun 36’ncı maddesi çerçevesinde idari para cezası verilmesi mümkündür.

Rahatsız edici davranışların devam etmesi halinde sulh hukuk mahkemesinden rahatsız edici davranışın önlenmesi yönünde karar istenebilir.

Mahkemece, durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak gürültünün önlenmesi için tedbir kararı verilebilir.”

Editör: Emlak Zirvesi