Vakıfbank riskli yapı sahiplerine kentsel dönüşüm kredisi sunuyor. Bu kapsamda banka, bakanlığın faiz desteği ile 0,88 oranlı kredi kullandırıyor.

Kentsel Dönüşüm Kredisi Nedir?

Afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini öngören “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamındaki kredilerdir.

Kentsel Dönüşüm Kredisinden Yararlanacak Kişiler:

Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerine,

Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine,

Konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen maliklere.

SGK Faizsiz Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır? SGK Faizsiz Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kentsel Dönüşüm Kredisi Faiz Oranları

A sınıfı verimlilik devlet desteği esas faiz oranı: Yüzde 0.41 ve yüzde 0,88 arasında

B sınıfı verimlilik devlet desteği- esas faiz oranı: Yüzde 0,37 ve yüzde 0.92 arasında

Standart konut devlet desteği- esas faiz oranı: Yüzde 0.33 ve yüzde 0,96 arasında

Kentsel Dönüşüm Kredisi Özellikleri:

1) Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün “Riskli Alan”da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün “Riskli Yapı” olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İdare tarafından AFAD’ın görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı ifade eder.

Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade eder.

2) Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli yapı olarak belirlenen binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir.

3) Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli kredi tutarı en fazla 400 bin liradır. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı her bir bağımsız bölüm için 400 bin lirayı aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 2 milyon lira olabilecektir.

4) Bankamızca kullandırılacak Kentsel Dönüşüm Konut Kredilerinde standart konutlar için yıllık yüzde 4 (aylık yüzde 0,33), B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için yüzde 4,5 (aylık yüzde 0,37), A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için yüzde 5 (aylık yüzde 0,41) oranında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Faiz Desteği verilecektir.

Kentsel Dönüşüm İşyeri kredilerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sağlanacak Faiz Desteği ise standart bireysel iş yerleri için yıllık yüzde 3 (aylık yüzde 0,25), B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için yüzde 3,5 (aylık yüzde 0,29), A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için yüzde 4 (aylık yüzde 0,33) oranında olacaktır.

5) Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli konut kredileri için azami vade 10 yıldır. Bireysel işyeri kredilerinde 7 yıldır.

6) Kentsel dönüşüm kredisi kullanacak müşterilerimiz ödemelerini eşit taksitli veya bitmiş konut(edindirme) kredilerinde 12 ay, yapım kredilerinde ise 24 ay sadece faiz ödemeli olarak gerçekleştirebilir.