Veraset İlamı bir kere çıkarıldıktan sonra her zaman geçerliliği vardır. Yıl, ay ya da herhangi bir farklı konu bazında tekrar tekrar çıkarılmasına gerek yoktur.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir konu vardır. Eğer mirasçıya gayrimenkuller kalmış ise 3 ay içerisinde veraset ilamını almalıdır.

Aksi takdirde cezası vardır. Bunun da sebebi; mirasçının sahip olacağı gayrimenkullerin vergisini ödeme yükümlülüğüdür.

Veraset İlamı Nereden Alınır?

Yakınını kaybetmiş ve resmi olarak işlem yapmak zorunda kalan kişilerin en çok kafasını karıştıran konudur, veraset ilamının nereden alınacağı.

Mirasçı belgesi olarak da bilinen veraset ilamı 2 farklı yerden alınabilir.

En basiti noterdir. Notere verilen nüfus kayıt örneği ile TC kimliği sayesinde, tüm mirasçılarım gitmesine gerek kalmadan tek bir kişi tarafından, bir dilekçe tarafından alınmaktadır.

Fakat; mirasçılar içinde yurtdışında yaşayan ya da yabancı uyruklu olanlar var ise veya herhangi bir anlaşmazlık oluşmuşsa, veraset ilamı böyle durumlarda Sulh Mahkemeleri tarafından verilmektedir.

Veraset İlami Sorgulama 2022

Veraset ilamı e-Devlet sistemi üzerinden miras bırakanın T.C. kimlik numarası ile sorgulanabiliyor.  Sorgulama sonucunda kişiye bırakılan bir miras varsa, bunun için Veraset ve İntikal Vergisi ödemesi gerekiyor. 

Veraset İlamı Dilekçe Örneği 2022

...................SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Davacı: 

TC.N/ Adresiniz:

Davalı: 

Dava: Mirasçılık Belgesi Verilmesi

Miras Bırakan:..........; .... VE .... olma, .../..../.... doğumlu, ... (il) ... (ilçe) Cilt:...  Aile Sıra No:... Birey Sıra No:...  de nüfusa kayıtlı .../.../2018 tarihinde vefat etti.

Maddi Sebepler:

1-Yukarıda kimlik bilgileri yazılı Mirasbırakanım vefat ederek geride mirasçı olarak (EŞİ...... İLE ÇOCUKLARI ...... VE C........'yi bırakmıştır. Başkaca gaip veya sağ mirasçısı yoktur.

2-Miras intikal ve paylaşma işlerinde kullanılmak üzere mirasçılık belgesi verilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu ortaya çıktı.

Hukuki Sebepler: Türk Medeni Kanunu'nun 495 ve devamı maddeleri

Deliller: Nüfus kayıtları vs. deliller

Sonuç İstem: Yukarıda açık kimliği yazılı Mirasbırakanım'ın mirasçılık belgesinin tanzim olunarak tarafıma verilmesini en derin saygılarımla arz ve talep ederim.

.../..../2022

Davacı 
İmza

Bekar Erkeğe Ev Yok Demek Suç mu? Bekar Erkeğe Ev Yok Demek Suç mu?

     

Editör: Emlak Zirvesi