21 daireli bir binada bir daire satın almıştım. Binada yönetici seçimi yapılmamış. Binayı müteahhit yönetiyordu ama binaya bakım yapılmıyordu.

Ben öncü oldum ve WhatsApp yazışmaları ile beni yönetici, bir başkasını da denetçi seçtiler. Bu halde biz aylık 30 TL aidat toplayarak işe başladık ve son aylarda ise aidatı 35 TL yaptık.

Ancak yakın zamanda bir kat maliki bizim haksız para topladığımızı iddia ederek parasını geri istedi. Biz de hem hesap vermek hem de yönetimi devretmek için kat maliklerini toplamak istedik ama yüzde 90’ı şehir dışında yaşadığı için bunu yine WhatsApp yöntemi ile yapmak istedik ama bir yönetici seçemedik.

Karar defterini tasdik ettirmek istedik fakat noter, vergi numarası olmadığı için tasdik etmedi. Bu tarihlerde ben de dairemi sattım. Bu durumda benim üzerinde yöneticilik kaldı. Bundan kurtulmak istiyorum. Ne yapabilirim?

Okuyucumun sorusu bu kadar kısa değil, tamamını yazsam köşemde üç gün sürer. Bu özeti ama doğrusu iyi niyetinin istismarını da bir şekilde anlatıyor.

Gayrimenkulün Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır? Gayrimenkulün Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Mesela 21 daireli bir binayı aylık 30 TL aidatla yönetmek maharet ister. Bu noktada bayağı becerikli davranmış ancak kat malikleri kurulu WhatsApp yazışmaları ile toplanmaz, doğrusu böyle bir toplantı geçerli değil.

Fakat bir şekilde kendisinin yönetici seçildiğini anlattığına göre ve bir kat maliki tarafından böyle bir seçimin geçersiz olduğunun tespiti mahkeme kanalı ile yapılmadığına göre yönetici olarak hizmetine devam edebilmiş. Sorumluluğu açısından ise elinde binaya yaptığı masraflara ait belgeler mevcut.

Dolayısıyla hesap verme konusunda bir problem yaşamaz. Zaten hesapların denetlenmesi de yasal muhasebe kayıtları ile olmaz. Denetleme; eldeki sarf belgeleri ile banka hesabına yatırılan aidat ödemelerinin karşılaştırılması suretiyle olur.

Dolayısıyla sarf belgelerini dosyalayacak ve denetçi tarafından bu belgeler mali yönden denetlenecek. Biliyorsunuz yönetici hem mali açıdan denetlenir hem de faaliyetleri açısından.

Peki şimdi bu işi bırakmak istiyor. Mümkün, zaten yönetici bir yıl için seçilir ve bir yılı da dolmuş. Ayrılmak için denetçiye yazılı olarak bildirecek ve hesaplarının denetlenmesini isteyecek.

Mademki WhatsApp yazışmaları alışılmış bir uygulama, kat maliklerine de bu yolla yönetimi bıraktığını bildirecek ve belgelerini muhafaza ile görevden el çekecek. Zaten bugün de dairesini satmış, sonrasını kat malikleri halledecekler ki bu husus artık okuyucumun dışında bir iş.