Bursada Bugün'de yer alan habere göre, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 15 Mayıs 2019 tarihli ve 2017/8435 E. 2019/4558 K. sayılı başvuru ile ilgili kararında, "Kural olarak kiralananın tahliye edildiğinin kabul edilebilmesi için, kiralananın fiilen boşaltılması yeterli değildir.

Anahtarın da kiraya verene teslim edilmesi gerekir. Kiracı yasal tahliye ve anahtar teslimi gerçekleşinceye dek kira parasını ödemekle yükümlüdür.

Kiralananın anahtarının usulüne uygun şekilde kiraya verene teslim edildiğini yazılı delillerle kanıtlama yükümlülüğü davacı/kiracıya aittir.

Ev Sahiplerinin Kiracı Çıkarma Bahaneleri Bitmiyor Ev Sahiplerinin Kiracı Çıkarma Bahaneleri Bitmiyor

Anahtar teslim edilmediği sürece kiralananın kiracının kullanımında olduğunun kabulü gerekir" ifadelerine yer verildi.

Editör: Emlak Zirvesi