Son Haberler'de yer alan habere göre, kiracı ev sahibi tartışmalarında şimdi de en büyük tartışma "yeni ev sahibi" mevzusu oldu.

Yeni ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi, satılan bir evde oturan kiracı ile yeni ev sahibi arasındaki hukukilik durumu nedir, yeni çıkarılan kira kanununda bu konuyla ilgili bir değişiklik yer alıyor mu?

Kiracılarla ev sahipleri arasında yaşanan sorunlara el atan hükümet, kira artış oranlarına yasal sınırlama getirdi. Buna göre kir artış oranları 1 Temmuz 2023'e kadar yüzde 25'ten fazla olamayacak. 

Tapu Kayıt Örneği Nasıl Alınır? Tapu Kayıt Örneği Nasıl Alınır?

Hükümet tarafından çıkarılan yeni kira yasasındaki değişiklik şöyle:

MADDE 4:  Türk Borçlar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1: Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1 Temmuz 2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir.

Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir.

Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir.

Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.”

Görüldüğü üzere yeni değişiklik maddesinde kiracı ile yeni ev sahibi arasındaki hukuki duruma dair bir detay yer almıyor.

Peki, satılan evde oturan kiracı ile yeni ev sahibi arasındaki hukuki durum nedir? Yeni ev sahibi kiracıyı hemen çıkarabilir mi? 

Satılan Evdeki Kiracı Çıkarılabilir mi?

İstanbul’da kamuda çalışıyorum. 4 bin 250 lira maaş alıyorum. 2019 Nisan’da 1.500 lira bedelle oturduğum evi tuttum. 2020’de ev sahibi pandemi dolasıyla zam yapmadı. 2021 Ocak’ta 100 lira artış yaptık. 2021 Eylül’de kiraya zam istedi ve 2.000 lira üzerinde anlaştık. 15 gün sonra ev satıldı. Yeni ev sahibi aradı. 4 bin 500 lira istediğini söyledi. Kabul etmedim. Yeni ev sahibi “Ya ek zam yap ya çık” dedi.

Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 310. maddesine göre; yeni malik eski malikin kira sözleşmesinden kaynaklanan haklarına halef olur. Yani yeni malik, kiralanan taşınmazı satın almakla kira sözleşmesine taraf olur. “Evi ben satın aldım, istediğim şekilde kirayı artırırım” diyemez.

Yeni Ev Sahibi Ek Zam Yapabilir mi?

Oturduğum ev satıldı. 1.900 lira olan kiram Kasım 2021’de zamlanarak 2 bin 300 lira olmuştu. Yeni ev sahibim kirayı 3 bin lira yapmak istiyor. Yasal olarak bunu yapabilir mi?

Avukat Göçüm: Belirttiğimiz gibi TBK 310. maddesine göre; yeni malik eski malikin kira sözleşmesinden kaynaklanan haklarına halef olur. Yani yeni malik istediği gibi kirayı artıramaz.

Okurun önceki dönem kira parası 1.900 lira ise yeni dönem kira parası 2021/Kasım ayında TÜFE artış şartı uygulandığında 2 bin 224 lira olacaktır.