Yetki Belgesi Mutlaka Kontrol Edilmeli Yetki Belgesi Mutlaka Kontrol Edilmeli

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik bir kere daha değiştirildi.

14 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında mesleki deneyim şartı için bir kere daha süre uzatıldı.

Buna göre, taşınmaz ticareti yapmak için yetki belgesi almak isteyen kişilerde mesleki deneyim şartı 31 Aralık 2024 tarihine kadar aranmayacak.

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1:  5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(9) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/12/2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”

Editör: Emlak Zirvesi