2022/2 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı göz önünde bulundurarak; KDV hariç, genel giderler (yüzde 15)  ile yüklenici kârı (yüzde 10) dâhil edilerek yayımlanan bu tebliğ kapsamında oldu. 

Söz konusu bu tebliğ gereğince benzer olan yapılar, ilgili gruptaki yapılara Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden faydalanarak tespit edilecek. 

Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı ya da grubu değiştirilen ya da tebliğden çıkarılan yapılar için, 2022/2 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği senenin tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmemek üzere 2022/2 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap gerçekleştirilecek. 

Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddütte kalınması durumunda,  o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanmasıyla hesaplanacak. 

YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ 2022 YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE

Yapının Birim Maliyeti

ESAS OLAN SINIFI                                                        (BM) TL/m2

I. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR……………………………               605,00

Kâgir veya betonarme ihata duvarı (3 metre yüksekliğe kadar)

Basit kümes ve basit tarım yapıları                                                                                                    

Plastik örtülü seralar                                                                                                                         

Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yapıları                                                                                      

Geçici kullanımı olan küçük yapılar                                                                                                  

Kalıcı kullanımı olan yardımcı yapılar                                                                                               

Gölgelikler-çardaklar                                                                                                                        

Üstü kapalı yanları açık dinlenme, oyun ve gösteri alanları

Depo amaçlı kayadan oyma yapılar                                                                                                   

Bu gruptakilere benzer yapılar.          

B GRUBU YAPILAR…………………..................                910,00

Cam örtülü seralar                                                                                                                             

Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları                                                                             

Kâgir ve betonarme su depoları                                                                                                         

İş yeri depoları                                                                                                                                  

Bu gruptakilere benzer yapılar.

II. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR……………………………………………………………               1.500,00

Kuleler, ayaklı su depoları                                                                                                                 

Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları                                                                                    

Kayıkhane                                                                                                                                         

Bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                         

B GRUBU YAPILAR……………………………………………………………                2.210,00

Şişirme (Pnömatik) yapılar                                                                                                               

Tek katlı ofisler, dükkân ve basit atölyeler                                                                                        

Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve eklentileri

Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton, betonarme veya çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)

Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri                                                                                   

Jeoloji, botanik ve tema parkları                                                                                                        

Mezbahalar                                                                                                                                       

Bu gruptakilere benzer yapılar.

III. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR………………………………………………………         2.425,00

Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)                                                           

Katlı garajlar                                                                                                                                      

Ticari amaçlı binalar (üç kata kadar üç kat dâhil – asansörsüz- 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 45 inci maddesine göre asansör yeri bırakılacak)    

Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler, v.b.)

Basımevleri, matbaalar

Soğuk hava depoları

Konutlar (üç kata kadar- üç kat dâhil- asansörsüz - 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 45 inci maddesine göre asansör yeri bırakılacak)

Akaryakıt ve gaz istasyonları

Kampingler

Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)

Semt postaneleri

Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları

Bu gruptakilere benzer yapılar.

III. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR………………………………………………………         3.200,00

Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)                                                           

Katlı garajlar                                                                                                                                      

Ticari amaçlı binalar (üç kata kadar üç kat dâhil – asansörsüz- 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 45 inci maddesine göre asansör yeri bırakılacak)    

Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler, v.b.)

Basımevleri, matbaalar

Soğuk hava depoları

Konutlar (üç kata kadar- üç kat dâhil- asansörsüz - 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 45 inci maddesine göre asansör yeri bırakılacak)

Akaryakıt ve gaz istasyonları                                                                                                            

Kampingler                                                                                                                                       

Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)

Semt postaneleri                                                                                                                                

Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları

Enflasyon İnşaat Maliyetlerine Yansıdı Enflasyon İnşaat Maliyetlerine Yansıdı

Bu gruptakilere benzer yapılar.                                       

B GRUBU YAPILAR……………………………………………………………….           4.275,00

Entegre tarımsal endüstri yapıları, Büyük çiftlik yapıları

Gençlik Merkezleri, Halk evleri                                                                                                        

Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler                                                                                                 

Temel eğitim okulları                                                                                                                        

Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri                                                                                          

Jandarma ve emniyet karakol binaları                                                                                               

Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri                                                                                        

Ticari amaçlı binalar (Yapı yüksekliği 21,50 m’ye kadar olan)

150 kişiye kadar cezaevleri                                                                                                               

Fuarlar                                                                                                                                              

Sergi salonları                                                                                                                                   

Konutlar (Yapı yüksekliği 21,50 m’den az yapılar)                                                                          

Marinalar                                                                                                                                          

Gece kulübü, diskotekler                                                                                                                  

Misafirhaneler, Pansiyonlar                                                                                                              

Bu gruptakilere benzer yapılar. 

IV. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR……………………………………………………………           4.580,00

Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)

Poliklinikler

Liman binaları

İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri, vb.)

İlçe Belediyeleri                                                                                                                                

150 kişiyi geçen cezaevleri                                                                                                               

Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri                                                                                           

İbadethaneler (1500 kişiye kadar)                                                                                                     

Entegre sanayi tesisleri                                                                                                                    

Aqua parklar                                                                                                                                     

Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)

Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları                                                        

Büyük alışveriş merkezleri                                                                                                                

Yüksekokullar ve eğitim enstitüleri                                                                                                   

Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m.’den az yapılar)

Oteller (1 ve 2 yıldızlı)                                                                                                                      

Bu gruptakilere benzer yapılar.    

B GRUBU YAPILAR……………………………………………………………             5.440,00

Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri

İl tipi belediyeler

İl tipi idari kamu binaları                                                                                                                   

Metro istasyonları                                                                                                                             

Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları                                                                                     

Büyük postaneler (merkez postaneleri)                                                                                             

Otobüs terminalleri                                                                                                                           

Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)

Banka binaları                                                                                                                                   

Normal radyo ve televizyon binaları                                                                                                 

Özelliği olan genel sığınaklar                                                                                                            

Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m2 ~ 600 m2 villalar, teras  evleri, dağ evleri, kaymakam evi vb.)

Bu gruptakilere benzer yapılar.     

C GRUBU YAPILAR…………………………………………………………….           5.875,00

Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları                                                                                              

Bakanlık binaları                                                                                                                               

Yüksek öğrenim yurtları                                                                                                                   

Arşiv binaları                                                                                                                                    

Radyoaktif korumalı depolar                                                                                                             

Büyük Adliye Sarayları                                                                                                                    

Otel (3 yıldızlı) ve moteller                                                                                                               

Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri                                                                                                  

İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları

İş merkezleri (Yapı yüksekliği 21,50 m ile 30,50 m arası -30,50 m dâhil yapılar)

Konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m ile 51,50 m arası -51,50 m dâhil yapılar)

Bu gruptakilere benzer yapılar.          

V. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR……………………………………………………………      7.090,00

Televizyon, Radyo İstasyonları, binaları                                                                                           

Orduevleri                                                                                                                                         

Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar

Borsa binaları                                                                                                                                    

Üniversite kampüsleri

İş merkezleri (Yapı yüksekliği 30,50 m aşan yapılar)                                                                       

Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan yapılar                                                                                      

Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)

Bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR.................................         8.595,00

Kongre merkezleri

Olimpik spor tesisleri – hipodromlar                                                                                                

Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları                                                                                 

Hastaneler                                                                                                                                         

Havalimanları                                                                                                                                    

İbadethaneler  (1500 kişinin üzerinde)                                                                                             

Oteller (4 yıldızlı)                                                                                                                              

Bu gruptakilere benzer yapılar.

C GRUBU YAPILAR…………………………………………………………         9.525,00

Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)

Müze ve kütüphane kompleksleri                                                                                                     

Bu gruptakilere benzer yapılar.

D GRUBU YAPILAR………………………………………………………      11.175,00

Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri

Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar

Bu gruptakilere benzer yapılar.