Apartmanımızda martta yapılan toplantı hava şartları nedeniyle kısa kesildi. Yönetici ve denetçi seçimi yapıldı, aidat rakamları belirlendi. Ancak binamızda su saati tek olduğu için gelen su bedeli kat maliklerine bölünüyor, benzer giderler için de öyle yapılıyor. Sonra yönetici bunları katlara taksim ediyor. Toplantıda aidatlar belirlenmişken bu şekilde yeniden para toplamak yasal mıdır? 

Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi binalarda bir aidat belirlenir, bu para aylık olarak toplanır. Bir de ortak giderler oluştuğunda bu gider olarak kat maliklerine paylaştırılır.

Bundaki mantık şudur: Aidatta bir sene önceki standart giderler göz önüne alınır. Buna bir miktar genel artış oranı tatbik edilir ve aylık ödenecek aidatlar toplantıda kabul edilir.

Ancak hesaba katılmayan giderler vardır. İşte bunlardan biri ortak su sayacından okunacak su bedelidir. Bu gibi giderlerin hesabını toplantı tarihinde yapmak mümkün değildir.

Kira Tespit Davası ile Kira Yükselir mi? Kira Tespit Davası ile Kira Yükselir mi?

Her ay su bedelinin ne kadar geleceğini önceden kestirmek mümkün olmadığı gibi bu giderin bölüştürülmesinde muhtelif sistemler uygulanabilir.

Su gideri konusunda çoğunlukla kişi başı bölüştürme yapılır. Bu halde de her dairede kaç kişiye bölüştürme yapılacağı toplantıda belli olamaz. Zira dairelerde oturanların sayısı her zaman değişebilir.

Bu nedenle bu gibi giderler için bölüştürme, masrafın belli olduğu tarih itibarıyla yapılabilir ve ilan edilerek ortak gidere katılma payı olarak toplanabilir.

Neticede bu giderlerin faturaları dosyalanır ve yönetici gerektiğinde denetçiye bunları denetlemesi için verebilir veya bir yılın sonundaki toplantıda kat maliklerine bunun hesabını çıkarır. Böylece ibrası oylanır.