İş mevzuatımızda bir işçinin serbest saatlerinde bir başka işle meşgul olmasına engel teşkil eden açıkça kaleme alınmış bir madde yoktur. Ancak bazı tartışmalı konular söz konusudur.

Örneğin ikinci işte tam gün mesai harcayıp da asıl işyerindeki performansını düşürüyorsa bu husus iş akdinin haklı fesih nedeni olabilir.

Kira Tespit Davası Nedir? Kira Tespit Davası Nedir?

Bunun yanında işçi ile yapılmış bir iş sözleşmesi bulunup da içindeki maddelerde ikinci bir işte çalışma yasağı getirilmişse veya asıl işyerine rakip olacak mahiyette bir ikinci işte çalışmaması vs.

Bu şartlarda okuyucumun bahsettiği kişinin durumuna bakarsak, acaba kendisi ile yapılmış bir iş sözleşmesi var mı?

Doğrusu olması gerekir ve olması gereken bu sözleşmenin içeriğinde bir ikinci işte çalışma yasağı getirilmişse yaptığı iş ikinci iş sayılabilir.

Çünkü anlaşıldığı kadarıyla bu yaptığı işten ayrıca ücret almaktadır. Zira kendisi bahçıvan olarak görevli olup binada oturanların araç bakımı, tekne bakımı gibi işleri yapma görevi yoktur.

Ancak yazılı sözleşmesi yoksa ve bina oturanlarına serbest saatlerinde kendi işini aksatmadan bir hizmet yapıyorsa, tek başına bu bir iş mevzuatına aykırılık olarak değerlendirilmeyebilir.

Özetle işçi; işverene karşı görev ve sorumlulukları kapsamında genel olarak iş yapma borcu, sadakat borcu, işverenin talimatlarına uyma borcu gibi borçlarını yerine getiriyorsa ve iş sözleşmesinde ikinci bir işte çalışmaya ilişkin bir yasaklama yoksa bu kez yapılacak diğer işin işçinin işverene karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmesine engel teşkil edecek tarzda bir iş olup olmadığına bakılmalıdır.

Tabii, işçiyi bina görevi dışında özel işlerinde çalıştıranların da mevzuata uygun olarak ayrıca SGK kaydı yapıp yapmamaları da ayrı bir hukuki konudur.