En İyi Konut Sigortası Nasıl Seçilir? En İyi Konut Sigortası Nasıl Seçilir?

Emekliler ile dul ve yetimlerin sahip oldukları Türkiye sınırları içindeki brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek konutları için indirimli (sıfır oranlı) Emlak Vergisi uygulamasından yararlanabilmeleri, diğer bir ifadeyle Emlak Vergisi ödememeleri için gelirlerinin münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylıklarından ibaret olması gerekiyor.

Ancak elde ettikleri ve yıllık tutarı toplamı indirimden yararlanılan yıldan bir önceki yılda geçerli olan Gelir Vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı geçmeyen her türlü menkul sermaye iradı gelirleri (mevduat faizi, repo, bono ve tahvil faizi, temettü ve kâr payı vb) sıfır oranlı Emlak Vergisi uygulamasından yararlanılmasına engel teşkil etmiyor.

Bu bağlamda, emekli olup ücretli olarak çalışan ve ücret geliri elde edenler, brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek konutları için Emlak Vergisi muafiyetinden yararlanamıyorlar.

Editör: Emlak Zirvesi