Konut kiralama süresince yerine getirilmesi gereken tüm yükümlülükler kira sözleşmesinde belirtilir.

Kiralamanın başlangıç tarihi ve kiralama müddeti de sözleşmede yer alan bağlayıcı maddelerdendir.

Bu maddelerden hareketle Türk Borçlar Kanunu’nun kiracıyı tahliye süresi ve şartları uygulanır.

Kiracının evi boşaltma süresi ise kira sözleşmesinin belirli süreli ya da belirsiz süreli hazırlanmış olmasına bakılarak belirlenir.

Belirli Süreli Kira Sözleşmesinde Tahliye Süresi Nedir?

Kiralama döneminin belli olduğu yani sözleşmesinin bitiş tarihinin belirtildiği kontrat türüne belirli süreli kira sözleşmesi denir.

Belirli süreli kira sözleşmesinde, taraflar bildirimde bulunmadığı takdirde 1 yılın sonunda kontrat yenilenmiş olur.

Kira sözleşmesi bitse dahi gayrimenkul sahibi, kiracının evi boşaltmasını talep edemez. Ancak kira sözleşmesinin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedip kiracının tahliyesini isteyebilir.

Kiracı tahliye süresi, kiracının kira kontratının bitimine 15 gün kala evi boşaltacağını bildirmesi ile başlar. Kiracının gayrimenkul sahibine evi boşaltacağını belirttiği tarihe uyması gerekir.

Gayrimenkul sahibinin, bildirimde bulunduğu halde belirtilen sürede evi tahliye etmeyen kiracıdan 1 kira bedeli alma hakkı doğar.

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinde Tahliye Süresi Nedir?

Kiralamanın başlanguageıç tarihinin belli olduğu ancak kiralama müddetinin belirtilmediği sözleşmelere belirsiz süreli kira sözleşmesi denir.

Belirsiz süreli kira sözleşmesinde kiracı ya da gayrimenkul sahibi tarafından aksi belirtilmediği müddetçe her 1 yılın sonunda kontrat yenilenmiş sayılır.

Kiracı dilediği zaman evi tahliye edebilir. Gayrimenkul sahibinin, kiracının tahliyesini isteyebilmesi için kira sözleşmesini imzalandığı tarihten itibaren 10 yıl geçmesi gerekir.

Ancak belirli ya da belirsiz süreli kira sözleşmelerinde evi boşaltma süresinde uygulanan bir istisna bulunur. Taraflar arasında tahliye taahhütnamesi imzalandıysa kiracının belirlenen sürede evi tahliye etmesi gerekir.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Evin hangi tarihte boşaltılacağını bildiren ve kiracı tarafından imzalanan belgeye tahliye taahhütnamesi denir. Kiracı, tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarihte her şartta evi boşaltmakla yükümlüdür.

Tapu Kayıt Örneği Nasıl Alınır? Tapu Kayıt Örneği Nasıl Alınır?

Borçlar Kanununa göre kiracı, tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarihte evi boşaltmamışsa gayrimenkul sahibinin bazı hakları doğar.

Gayrimenkul sahibi söz konusu tarihin bitiminden itibaren 1 ay sonra kira sözleşmesini sonlandırmak için icra yoluna başvurabilir ya da dava açabilir.