Ev sahibinin hakları

Eğer kiracının, kira sözleşmesinden kaynaklanan kira ve sair borçlarını yerine getirmeme durumu söz konusu ise ev sahibinin yürütebileceği farklı hukuki süreçler var:

Kiraya veren, kiracısına noter kanalıyla ihtarname göndermeli. Kiracı bir kira döneminde iki haklı ihtar gönderilmesine sebep olmuşsa, kiraya veren kira döneminin bitiminden itibaren bir aylık süre içerisinde sözleşmeyi dava yoluyla sonlandırarak tahliye talep edebilir.

Çatı Tadilat Giderini Tüm Malikler mi Öder? Çatı Tadilat Giderini Tüm Malikler mi Öder?

Kiraya veren, kiracısına noter kanalıyla ihtarname göndermeli ve en az 30 günlük süre vererek kiracının yükümlülüklerini yerine getirmesini, aksi halde tahliyesini talep etmeli. Kiracı, kendisine verilen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmezse kiraya veren sözleşmeyi dava yoluyla sonlandırarak tahliye talep edebilir.

Kiraya veren ödenmeyen kira alacaklarını tahliye talepli icra takibine konu edilebilir. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren kiracı yedi gün içerisinde itiraz etmezse ve 30 gün içerisinde ödeme yapmazsa mahkemeye başvurularak tahliye davası açılmalı. Kiracı tarafından borca itiraz edildiği takdirde yine dava yoluna başvurulmalı hem itirazın kaldırılması hem tahliye talep edilmeli. Eğer kiracı verilen süre içerisinde borcunu öderse tahliyesi mümkün olmaz.

Kiracının hakları

Kiracının evden çıkmama hakkı var mı? Ya da bu hangi aşamada geçerli?

Son dönemde ev sahiplerinin ihtiyaç nedeniyle tahliye taleplerini kiracılarına daha yoğun olarak ilettiklerini gözlemliyoruz. Kiracılar, ev sahiplerinin ihtiyaçlarının samimi olup olmadığını sorguluyorlar. Bir kısım ev sahibinin, bu argümanla kiracılarını çıkarıp, evlerini daha yüksek bedellerde yeniden kiraladıkları biliniyor.

Bu nedenle kiracılar gerçek nedeni sorgulamakta haklılar. Yasamızda ihtiyaç nedeniyle tahliyenin gerçekleşmesi durumunda ev sahibinin üç yıl evi başkasına kiralayamamasına ilişkin bir güvence hükmü bulunuyor.

Ancak bu hükümden kaynaklı kiracının hak talebinde bulunabilmesi için hukuki süreçler tüketildikten sonra evden tahliyesinin gerçekleşmesi gerekiyor. Yani ihtarname üzerine evden çıkan kiracının böyle bir talep hakkı da olamıyor.

10 yıl

Kira sözleşmesinin 10 yılı geçmesi halinde, 11. yılın sonundan itibaren ev sahibinin tahliye talep etmesi durumunda ise kiracının evden çıkmama hakkı yok. Kiracının şartları gerçekleşmiş olmasına rağmen evi tahliye etmemesi durumunda ev sahibinin dava yoluna başvurması gerekiyor.

Ev sahibinin hukuki süreçlerde hata yapma ihtimali de kiracıların evden çıkmamalarına olanak sağlayan bir diğer ihtimal olabiliyor.

Kiracının evden çıkması için ev sahibi tarafından başlatılan yasal süreç ortalama ne kadar sürüyor? Şu an bu davalardaki yoğunluğu nasıl tariflersiniz?

Ülkemizde icra dairelerinde her zaman genel olarak bir yoğunluk yaşanır. Son dönemde kiradan kaynaklanan anlaşmazlıkların artması nedeniyle Sulh Hukuk Mahkemeleri ve İcra Hukuk Mahkemelerinde büyük bir yoğunluk oldu. Bunun sonucu olarak açılan davalara neredeyse bir yıl sonrasına duruşma günleri veriliyor. İlk yapılan duruşmaya ön inceleme duruşması deniliyor.

Bu duruşmada uyuşmazlık konusu tespit ediliyor ve tarafların delillerinin toplanmasına karar veriliyor. Mahkemelerin yargılama sürecinde işletmeleri zorunlu olan usul kurallarını işletmesi gerekeceğinden en iyi ihtimalle iki-üç duruşma daha yapılacağını rahatlıkla öngörebiliriz.

Yüzde 25 sınırı

Yargıdan sonuç almanın bu denli zorlaştığı durumlarda anlaşmazlığın taraflarının yargıya olan güvenleri de azalıyor.

Hukuki süreçlerle para ve zaman kaybetmek istemeyen kiracı ve ev sahipleri mevcut ilişkilerini devam ettirebilmek adına yasal yüzde 25'lik kira artışı üzerinde bir kira bedelini belirleyerek hem insani hem de kira ilişkilerini sürdürmeye çabalıyorlar.