Doğrusu son deprem olayından sonra vatandaşın günlük yaşamına bakış açısı bayağı değişti. Tabii ki bu takdir olunacak bir husus, zira vatandaşa nasıl daireler satıldı? Vatandaş bunu canı ile ödedi.

Okuyucumun sorusu ise şuurlu bir alıcının davranışı. En azından satın alacağı ve bir kucak dolusu para vereceği binanın yasal ve teknik durumunu bilmek en tabii hakkı.

Pek çok kimse en yaygın hali ile kat mülkiyet tapusu ile değil kat irtifak tapusu ile daire aldı. Kat irtifak tapusu ile daire alınması halinde binanın iskan izninin olmadığı kuvvetle muhtemeldir.

İskan izni olmayan binanın da projesine aykırı olduğunu tahmin etmek gerekir. İşte bu nedenle iskan iznini istemek ve hatta şayet projeyi çözebilme yetisine sahip biri ise projeyi görmek istemesi yadırganacak bir husus değildir.

Herkes sahip olduğu malın yasalara aykırı bir mal olmadığını bilerek huzur içinde almak ister. Bunun için okuyucumun talebi reddolunmamalıydı. Peki kendisi bunu tapu müdürlüğünden isteyebilir mi?

Doğrusu bizim yasalarımıza göre tapu kayıtları alenidir. Yasamızda kurulan cümle şöyledir:

“Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir.”

Gayrimenkulün Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır? Gayrimenkulün Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Bu cümleye göre okuyucumun tapudan istediği bilgiyi alması mümkün iken uygulamada, herhangi bir kişinin tapu müdürlüğüne başvurup bilgi istemesi halinde inandırıcılığının bulunmadığı görüşü ile bu bilgi verilmemektedir.

İlgilisi olarak, tapuda örneğin intifa hakkı sahibi olmak veya hissedar olmak veya herhangi bir nedenle şerh koydurmuş olmak gibi hususlar aranmaktadır. Oysa yine yasamızda bir cümlede şu var, diyor ki:

“Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez.” Yani bilmek alıcı vatandaşın hakkıdır.

Peki tapudan bilgi alamazsanız ne yapacaksınız? Keşke her alıcı bu şuurda olsa. Bu halde bilgi vermeyen müteahhit malını satamayacağından belki de binanın kapısına projenin bir fotokopisini asmak zorunda kalacak.

Editör: Emlak Zirvesi