Dokuz yıldır kiracı olarak oturduğum dairemde geçen yıl çıkan yasaya göre yüzde 25 zam yapmıştım. Ev sahibim ise kirayı dört katına çıkarmak istemişti. Dört kat zam yapmazsam kira tespit davası açacağını söylemişti ama şu ana kadar bana bir dava dilekçesi gelmedi. Bugüne kadar dava açmadı ise geçen seneki bu talebi ne olur? Şimdi yeni bir yasa yayınlandı. Peki bu yılki durumumuz nedir?

Okuyucuma yanıtım biraz uzun olabilir. Ben en kısa şekli ile açıklayayım. Kira tespit davaları yeni bir kira yılına girmeden bir ay önce açılması gerekir.

Çıkarıldığı Ev Yeniden Kiralanan Kiracının Hakları Neler? Çıkarıldığı Ev Yeniden Kiralanan Kiracının Hakları Neler?

Şayet kira sözleşmesinde kira artışı yapılacağı yönünde bir madde var ise bu tarihe bağlı kalmaksızın dönem içinde de açılır ama dönem bittikten sonra geçmiş yıllara dair kira tespit davası açılamaz.

Okuyucumun kira yılının başlangıcının hangi ay olduğunu bilmiyorum ancak yeni bir kira yılına girdi ise ve kira sözleşmesinde artırım şartının varlığı halinde geçen yıl içinde son günlerde bir dava açtı da tebligat gecikti ise davaya bakmak mümkün olur. Ancak dava dilekçesini vermede bir yılı geçti ise artık geçmiş yılların tespit davasına bakılmaz.

Peki bu yıl için durum ne? 5 Temmuz’da durum aydınlandı. Deniliyor ki: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

“GEÇİCİ MADDE 2- Konut kiraları bakımından 2/7/2023 ilâ 1/7/2024 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir.

Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir.

Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.”

Görüldüğü gibi yüzde 25’lik artış 1.7.2024 tarihine kadar uzatıldı. Uzatma meskenler için geçerli olacak şekilde devam etti ve yine benim görüşüme göre beş yıl için bir sınırlama getirilmedi. Son durum bu.

Editör: Emlak Zirvesi