Bir kimse sağlığında malvarlığından dilediği gibi tasarruf edebilir. Dolayısıyla bu kural anneniz için de geçerlidir. Yani anneniz akıl sağlığı yerinde olduğu müddetçe hayattayken bu devri yapabilir. Sizlerin müdahaleniz ancak annenizin vefatından sonra söz konusu olabilir.

Depozitonun Değer Kaybı Nasıl Telafi Edilir? Depozitonun Değer Kaybı Nasıl Telafi Edilir?

Şayet satış yapıldığı görülür ise sizler bunun gerçek satış olmadığını ispat edecek durumda olursanız dava yolu ile miras payınızın sizin adınıza tescilini talep edebileceksiniz. Şayet bu devrin bir bağış olarak yapıldığı görülür ise bu halde miras payı içindeki saklı payınızın adınıza tescilini talep edebileceksiniz.

Ancak bütün bunlar yukarıda söylediğim gibi bugün için geçerli değil, annenizin vefatından sonrası için. Hayatta olan birinin vefatından söz etmek bana çok zor gelir bunu sık sık tekrar ederim ama sorunuzun yanıtı bunu gerektiriyor.

Şayet anneniz yaşı itibarıyla veya bir sağlık sorunu nedeni ile hukuki işlem yapamayacak bir rahatsızlığa sahip ise zaten bunlardan hiç birini yapamaz.

Ancak sağlıklı olması durumunda bugün için önleyici bir tedbir almanız pek mümkün değil. Ancak güzellikle ve ikna ederek bir aile birliği içinde bu işin halli en doğru yol olur, şayet mümkün olursa. Abiniz nasıl ikna etti ise!

Editör: Emlak Zirvesi