Denetçi üç ayda bir denetim yapar ancak bu süre sınırlı değildir, gerekli hallerde de denetim yapma ihtiyacı duyabilir, denetim yapabilir.

Talebi halinde inceleme gereği duyduğu belgeleri yöneticinin kendisine verme zorunluluğu vardır.

Tabii yönetici ile denetçi arasında herhangi bir nedenle anlaşmazlık varsa ve denetçi yöneticiyi taciz amaçlı her gün belge istiyorsa bu da iyi niyetli davranış değildir.

Miras Evin Kirasını Kim Alır? Miras Evin Kirasını Kim Alır?

Ancak her halde üç ayda bir denetleme yapılabilir. Şayet yönetici denetçiye belge vermiyorsa denetçi durumu rapor haline getirip kat maliklerine bildirir.

Bu durumda kat malikleri yöneticinin denetlenemediğini anlar. İki durum söz konusu olabilir; birincisi denetçinin yöneticiyi görevden alma yetkisi yoktur ama kat maliklerini toplantıya çağırma yetkisi vardır.

Bir toplantı düzenler ve yöneticinin değiştirilmesi gündem maddesini getirir, kararı kat maliklerine bırakır. İkincisi olağan toplantıyı bekler, durumu rapor eder ve yöneticinin ibra edilmemesini teklif eder.

Yönetici ibra edilmez ve mali yönden sorumluluğu devam eder, gerekirse tazminat davası açılır. G G G G G Ancak yönetici sadece hesap yönünden incelenmez.

Görev ifa durumu da incelenir ve denetçi raporu bunu da içerir. Kat malikleri toplantıda bunu da denetler.

Dolayısıyla denetçinin raporunda göstereceği görev yönü ile hataları nedeni ile ibra olunmayabilir ve sorumluluğu devam eder. Denetçinin yapabilecekleri bunlardır.

Editör: Emlak Zirvesi