Haciz, yapılan icra başvurusunun kesinleşmesinin ardından beraber borçlunun taşınmaz ve taşınır mallarına, alacaklının talebi üzerine el konulması işlemidir.

Devlet eliyle yapılan bu işlemde karar hem adli hem de idari makamlarca verilir.

Peki, bir emeklinin evine borcundan ya da kefilliğinden dolayı haciz gelir mi? 

Bekar Erkeğe Ev Yok Demek Suç mu? Bekar Erkeğe Ev Yok Demek Suç mu?

İcra ve İflas Kanunu'nde haczedilemeyecek mallar arasında borçlunun haline münasip evi de yer alıyor.

Emeklinin evi haline münasipse haczedilemiyor. 

Ancak, evin değerinin fazla olması halinde bedelinden haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılıyor. 

Emekli Maaşına Haciz Konur mu?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 93. maddesi hükmüne göre icradan dolayı emekli maaşı kesintiye uğrayamaz.

Dolayısı ile SGK kapsamında alınan emekli maaşlarına haciz konulamıyor.

Bankalar, emekli izin vermedikçe maaştan kesinti yapamıyor. 

Editör: Emlak Zirvesi