Okuyucumun anlattığı olay ne yazık ki hâlâ erkek çocuklarının bir şekilde kızlara karşı korunması fikrinin mevcudiyetini gösteriyor. Bu kabil mal devirleri bazı yollar kullanılarak yapılmaktadır.

En azından çocukları arasında mallarını dağıtmak isteyen kimselerin değerli malı oğluna, değersizleri kızına devrettiği görülmüş olaylardandır.

Ancak asla kabul edilebilir bir zihniyet değildir. Evet hukukumuzda mirastan mahrum kalınacak haller vardır ama bunda kız-erkek ayrımı yoktur. Sağlıklı bir yapıda ise evlatları kız-erkek diye ayırmak söz konusu bile olmaz. Hukuk sistemimiz de böyle bir ayrımı kesinlikle benimsememiştir.

Çıkarıldığı Ev Yeniden Kiralanan Kiracının Hakları Neler? Çıkarıldığı Ev Yeniden Kiralanan Kiracının Hakları Neler?

Mirasta evlatlar eşit hakka sahiptir. Okuyucumun anlattığı olayda gayrimenkullerin devri, en çok tavsiye edilen şekilde yapılmış, gayrimenkuller önce bir yabancıya satış gibi gösterilmiş, sonra erkek evlat (veya torunlar) bu kişiden satın almış gibi malik olmuştur.

Araya sokulan yabancı için ‘İyi niyetli üçüncü kişi’ yakıştırması yapmak için bu kişiler araya sokulmaktadır. Bu hali ile gerçek bir alım-satım yapılmış hissi uyandırılmıştır. İstisnai olarak böyle bir devir olamaz mı?

Elbette olabilir ama çoğunlukla bunlarda bir muvazaa durumu vardır. İşte okuyucumun bu durumda mahrum kaldığı miras payı açısından, muvazaayı ispatlamak kaydı ile hakkını araması mümkündür.

Editör: Emlak Zirvesi