Altınbaş Üniversitesi’nden Doç. Dr. Umut Yeniocak’tan bir mektup aldım. Mektubunda ilginç bir karardan söz ediyor. Ben de okuyucularıma aktarmak istedim.

Kiracı Hangi Durumda Çıkarılır? Kiracı Hangi Durumda Çıkarılır?

Kararın özeti şu: Kira bedellerinin olağanüstü artışı sonucu, kiracısından yeterli zammı alamayan kiralayan, gayrimenkulü sattığı takdirde, yeni malikin bir ay içinde fesih ihbarında bulunup altı ayın sonunda ihtiyaç nedeni ile tahliye davası açması durumunda kiracının dönem sonu gelmeden tahliyesinin gerçekleşmesi halinde, kiracı eski malikten zararını talep edebilecek.

Bu durumun kaynağının da Yargıtay 6’ncı Hukuk Dairesi’nin bir kararından kaynaklandığı notu var.

Doğrusu bu karar henüz benim elime geçmedi. Ben durumu, Yeniocak’ın ifadesinden aktarıyorum. Çok yeni ve ilginç bir durum olduğu için hemen aktarmak istedim.

Örnek olayda tahliyesi gerçekleşen yer işyeri. Dolayısıyla hangi giderlerin isteneceği, sözleşme süresinin dolmamış olması derken mesela altı ay beklemeden sözleşme süresi dolan işyerleri için durumun ne olacağı birer soru işareti olmakla, daire kararının tamamı elime geçtiğinde bu konunun detayını vermek üzere şimdilik bu kadarını, çok ilginç bulduğum için aktarmak isterdim.