Okuyucum bu hususu düşünmekte çok haklı. Zira bugün için dikkat edilmesi gereken husus şu: Bugün eşinin miras varlığı içinde dörtte bir dokunulmaz payı var yani dörtte üç tasarruf nisabı dediğimiz tasarruf edilebilir.

Konut Dokunulmazlığı Nedir? Konut Dokunulmazlığı Nedir?

Bir başka deyişle ‘vasiyet edilebilir’ kısım. Bugün yapacağı vasiyetname ile mal varlığının dörtte üçünü mesela kardeşine bırakabilir veya bu dörtte üçlük bölümün bir kısmını bırakabilir.

Ama çocuk olduğunda bu defa o tasarruf edilebilir dörtte üçlük bölümün yarısına dokunulamayacak. Yani devreye evladın miras payı ve bunun içindeki yarı miktarın dokunulamaz hissesi girecek.

Üstelik kardeşin saklı payı yok. Yani o sadece kendisine bırakılana sahip olabilecek. Bu nedenle çocuk olması halinde hesaplar değişebilir.

Bunun için bu günden bu ihtimal hesap edilerek vasiyetname yapılabilir veya bugünkü duruma göre vasiyet yapılır ama bir ihtimal çocuk olduğunda vasiyetnamede değişiklik mümkündür.

Bu yapılabilir veya aile tablosu bir şekilde değiştiğinde vasiyetnameden toptan vazgeçilebilir. Bir değil iki çocuk olabilir.

Bunların hepsi mümkündür, yani bugünden kara kara düşünmenin yeri yoktur. Ama ben yine de bu işlerin bir meslektaşımın yardımının alınarak yapılması taraftarıyım.