Okuyucumun sorusundan iki anlam çıkarıyorum. Birinci anlam: Kiracı kirasını geç yatırıyor. Kira geç yattığında kiracıya, “Sen kiranı yine geç yatırdın, zamanında yatır” anlamındaki bir ihtar haklı ihtar kabul olunur mu?

Yok, bu ihtar tahliyeyi sağlayan haklı ihtar anlamında ihtar değildir. Ama böyle bir ihtar çekilmez mi? Çekilir elbet.

Ama tahliyeyi sağlayacak olan iki haklı ihtardan biri değildir. Okuyucumun sorusundan çıkardığım ikinci anlam:

Kiracı kirayı bu ay yine ödeme tarihi geçtiği halde ödemedi, kira daha ödenmeden ihtar çekilirse, bu haklı ihtar olur mu? Evet, bu olur.

Kiracı ödeme tarihini geçirdi, kiraya veren de kira ödenmeden önce kiracıya ihtar gönderdi ise bu tahliyeyi sağlayacak olan iki haklı ihtardan biri olabilir.

Bu ihtarlardan iki tane olduğunda, kira yılı sonunda kiracı aleyhine tahliye davası açılabilir. Ancak ihtar sözü geçince akla gelen bir ihtar daha var.

Okuyucuma üçüncü bir nokta olarak hatırlatmak isterim. İhtarlardan birinde kiracıya otuz gün ödeme süresi verilir de otuz gün içinde ödeme yapmaz ise tahliye davası açılacağı bildirilir ve kira otuz gün içinde ödenmez ise bu halde ikinci ihtarı göndermeye gerek yoktur, temerrüt söz konusudur.

Geçit Hakkı Nedir? Geçit Hakkı Nedir?

Temerrüt nedeni ile tahliye davası açmak için kira yılı sonu da beklenmez, otuz birinci gün dava açma hakkı doğar. İşte okuyucumun ihtarnamelerle sağlayabileceği imkan bunlardır. Meskenler olsun işyerleri olsun bu sistem hepsi için geçerlidir.