Okuyucumun mektubunun özetini aldığım sorusu tek bir konuyu içermiyor, iki ayrı konuyu içeriyor. On yılını doldurmuş kiracısının kirasını yüzde 25’in üzerinde arttırabilecek mi?

Kiracı Hangi Durumda Çıkarılır? Kiracı Hangi Durumda Çıkarılır?

Doğrusu kira artışı için, kira süresi söz konusu olmadan 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 arasında kira artışı yüzde 25 olacak. Burada tarafların sulhen anlaşmaları hariç. Taraflar sulhen anlaşarak farklı kira bedeli kararlaştırabilirler.

Dikkat edilmesi gereken bir başka husus bu konu mesken kiralarını ilgilendiriyor. İşyeri kiraları bu kuralın dışında. Ancak bana gelen mektuplarda bu defa işyeri kiracıları haklı olarak mağduriyetlerinden söz ediyor.

“Kiracı dediğimizde meskende oturanlar kiracı da işyerinde çalışanlar kiracı değil mi?” diye sormaktalar. Doğrusu işyeri için kira ödeyenler de kiracı, bakalım yılbaşı itibarıyla bu konuda bir düzenleme yapılacak mı yapılmayacak mı ben de merak ediyorum.

Okuyucumun sorusu içindeki ikinci konu, kiracısının on yılı doldurmuş olma hali. Okuyucuma net yanıt verebilmem için kira sözleşme süresini bilmem lazım. Çünkü bu on yıllık süre kira başlangıcından itibaren on yıl değil. Kira sözleşmesinin süresi dolduktan sonraki uzatma süresi on yıl.

Buna göre; kiracının tahliyesi için on yıl artı kira sözleşmesinde yazılı olan süre dolmalı. Mesela kira sözleşmesi bir yıllık ise kiracının tahliyesi için 11 yılın dolması, kira sözleşmesi beş yıllık ise kiracının tahliyesi için 15 yılın dolması gerekecek.

Okuyucum bu gözle kira sözleşmesini bir inceleyecek ve sözleşme süresine on yıl ekleyip buna göre kararını verecek.