Bir gayrimenkulün üzerinde haciz varsa bu durum o gayrimenkulün satışına mani değildir.

Hacizli gayrimenkul alınıp satılabilir ancak alacak olan için sıkıntılı durum şudur:

Hacizli gayrimenkul, üzerindeki hacizle birlikte satın alınır. Yani haciz konusu borcu, yeni malik üstlenmiş olur.

Depozitonun Değer Kaybı Nasıl Telafi Edilir? Depozitonun Değer Kaybı Nasıl Telafi Edilir?

Alacaklı parasını tahsil için o gayrimenkulü satışa çıkarabilir ve o gayrimenkul bu haciz nedeni ile satılır. Satış tarihindeki malikinin kim olduğuna bakılmaz.

Dolayısıyla okuyucum bu tarlayı alabilir ama üzerindeki hacizle.

Şimdi burada bir istisnadan söz etmek isterim. Şayet bu gayrimenkul üzerindeki haciz bir kamu alacağı için koyulmuş ise bu halde satış yapılamaz.

Okuyucum bu hali ile almak istese bile tapu müdürlüğü bu satış işlemini yapmaz.

Bu nedenle okuyucuma önerim önce haczi kimin koyduğuna bir baksın. Şayet kamu alacağı için koyuldu ise tapusunu da alamayacak.

Ama vatandaş tarafından koyulduysa 300 bin lira ile icra masrafları ve avukat ücretinin toplamı kadar risk vardır. Buna göre alım fiyatını belirlesin veya alımdan vazgeçsin.

Nihai rakamın belirlenmesi icra memurluğu tarafından yapılan hesapla belli olur. Buna ‘kapak hesabı’ diyoruz.

Satıcıdan kapak hesabını istesin, sonuçta işine geliyorsa bu alımı yapsın. Aksi halde ‘vazgeçsin’ derim.

Editör: Emlak Zirvesi