Doğrusu köşemde bu soruya ilk defa rastlıyorum, bu konuda soru soran herkes binada yönetici olması halini sormakta ama bugüne kadar kimse yönetici seçmeme durumunu sormamıştı.

Yönetici seçilmemesi hali soruldu ve değerlendirildi. Yani mahkeme kararı ile yönetici atanacağı anlatıldı ama ‘biz yönetici istemiyoruz’ havasında bir binada ne olur hususu hiç sorulmadı.

Şimdi, önce bu konuyu düzenleyen Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34’üncü maddesinden söz edeyim: “... Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa yönetici atanması mecburidir...”

Görüldüğü gibi sekiz bağımsız bölüm dahil, sekiz ve daha fazla bağımsız bölüm bulunan binalarda yönetici atanması mecburidir. Bu hüküm amir hükümdür. Tamam da okuyucumun sorusu, atanmazsa ne olur?

İşte sorunun amacı, uygulanacak müeyyide nedir? Müeyyide yoktur yani bir ceza, bir mecburi tutma hali yasada yoktur, mecburi oluşu sadece bir cümlede geçmektedir.

Böyle bir durumda mesela bir bağımsız bölüm maliki bazı kurallara uyarak mahkemeden yönetici atanmasını talep edebilir. Zira yöneticisiz bir binada problemler çıkar.

Bakım onarım için bir para toplanması lazım, bunu kim toplayacak? Acil işler için elde para bulunması lazım, aidat olarak bunu kim bulunduracak?

Herhangi bir hizmet alımı için para ödenecek, kim cebinden karşılayacak? Bina içinde ve dışında temizlik yapılacak, kim yapacak? İşte bu ve bunun gibi problemlerin halledilmemesi yöneticisizliğin müeyyidesidir.

Depozitonun Değer Kaybı Nasıl Telafi Edilir? Depozitonun Değer Kaybı Nasıl Telafi Edilir?

Bütün bu problemlerde binada üst üste kaos yaratmaktansa bir yönetici seçmek tercih nedenidir. İşte bunun için biz sekizden az bağımsız bölümlü binalarda dahi yönetim planına yönetici seçimi maddesi koyuyoruz.

Editör: Emlak Zirvesi