Okuyucumun anlattığı olay hukuki bir ihtilaf. Hukuki ihtilaflar için başvurulacak mevki adli makamlardır.

Okuyucum bunun bilincinde, bunun için adli makamlara başvurmuş ancak dosyası anlaşıldığı kadarı ile halen Yargıtay’da.

Ne yapabileceğini sorduğu durumlarda bizim de kendisine önereceğimiz adli makamlara başvurmak olacaktır. Dolayısı ile söyleyebileceğimiz husus dosyasının sonucunu beklemesi olacaktır.

Ev Sahibi Yüzde 25'ten Yüksek Kira Artışı Yapabilir mi? Ev Sahibi Yüzde 25'ten Yüksek Kira Artışı Yapabilir mi?

Sözünü ettiği kadastral çalışma 1989’da yapılmış, kadastro çalışmalarında yapılan hatalara karşı adli makamlara başvurma süresi on yıldır.

Okuyucumun sözünü ettiği tarihten bu yana 33 sene geçmiş. Dolayısı ile bakılacak birinci nokta, başvurusunu on yıl içinde yapıp yapmadığı hususu. İkinci nokta ise bence şudur: Diyor ki kadastro çalışması şekil yönünden noksandı.

Şayet şeklen ortada olmayan bir idari çalışma sonucu kendisine ait bir gayrimenkul, bir başkası adına tescil edilmiş ise bu halde on yıllık zamanaşımı süresi söz konusu olmaz. Ortada hatalı bir tescil vardır. Böyle bir ihtilafa her zaman bakılır ve hatalı tescil düzeltilir.

Okuyucum olaya bir de bu açıdan baksın ve davasının Yargıtay dönüşünü beklesin. Şekli bir nedenle davası aleyhe sonuçlanırsa bile yukarıda sözünü ettiğim husus gündeme gelebilir.

Editör: Emlak Zirvesi