Yerinde Dönüşüme 500 Bin TL Hibe! Yerinde Dönüşüme 500 Bin TL Hibe!

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, kentsel dönüşüm faaliyetlerinin desteklenmesi, konut sorununun çözümü ve şehirlerin doğal afetlere dayanıklı ve daha sağlıklı alanlara dönüştürülmesini desteklemek amacıyla rezerv alan veya arsa üretim alanı ilan edilen Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devrine devam edilecek.

Bu kapsamda, bu yıl, 19,2 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı rezerv alan olarak kullanılmak üzere Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğüne tahsis edildi.

Konut sorununun çözümü ve çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi amacıyla 95,9 milyon metrekare yüzölçümlü arsa ve arazi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) devredildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında belirlenen geçici ve kesin iskan alanlarında kalan Hazine mülkiyetindeki 17,2 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile 126,5 milyon metrekare yüzölçümlü tescil harici alanın TOKİ'ye devri uygun görüldü.

Deprem finansmanında kullanılmak üzere, yaklaşık 143,1 milyon metrekare yüzölçümlü ve 70 milyar lira bedelli taşınmazın TOKİ'ye devir işlemleri de devam ediyor.

Editör: Emlak Zirvesi