Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de ev sahipliği oranının yüzde 60,7, kiracıların oranının ise, yüzde 27,6 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması 2021 sonuçlarını duyurdu. Araştırmaya göre, Türkiye'deki hane halklarının yüzde 17,3'ü iki katlı, yüzde 14,4'ü beş katlı, yüzde 13'ü altı katlı, yüzde 11,7'sin ise tek katlı binalarda ikamet ediyor. 10 ve daha üzeri kata sahip binalarda ikamet eden hane halklarının oranı ise yüzde 9,5.

Yüzde 53,6'sında asansör yok

Araştırmaya göre, hane halklarının yüzde 46,4'ü asansör bulunan, yüzde 53,6'sı ise asansör bulunmayan üç ve daha çok katlı binalarda yaşıyor.  

Altı ve daha çok katlı binalarda ikamet eden hane halklarının yüzde 23,2'sinin binalarında asansör bulunduğu ifade edilen araştırmaya göre, hane halklarının yüzde 43'ü otopark bulunan binalarda ikamet ediyor,  yüzde 57'si ise otopark bulunmayan binalarda yaşamını sürdürüyor. 

Konutların yüzde 43,5'u 2000 öncesi

Araştırmada, hane halklarının ikamet ettikleri konutların bulunduğu binaların inşa yılı incelendiğinde, yüzde 30,9'unun 1981-2000, yüzde 28,1'inin 2011-2021, yüzde 19,3'ünün 2001-2010 arasında, yüzde 12,6'sının ise 1980 ve öncesinde inşa edildiği tespit edildi.

Yüzde 27,6 kiracı

Araştırmaya göre, konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında, hane halklarının yüzde 60,7'si oturduğu konutun sahibi olarak gözükürken, yüzde 27,6'sı kiracı, yüzde 8,4'ü oturdukları konutun sahibi olmayan fakat kira da ödemeyen, yüzde 0,9'u da lojmanda oturanlardan oluşuyor.

 Konuttaki oda sayısına göre dağılımı incelendiğinde, hane halklarının yüzde 47,5'i dört odalı, yüzde 38,6'sı üç odalı, yüzde 6,3'ü iki odalı, yüzde 0,3'ü bir odalı ve yüzde 1,4'ü ise altı ve daha fazla odalı konutlarda ikamet ediyor.

Araştırmada, dört kişilik hane halklarının yüzde 52'sinin dört odalı, yüzde 36'sının üç odalı, yüzde 7,1'inin ise beş odalı hanelerde ikamet ettiği görüldü.

Yüzde 59,6'sı doğalgaz ile ısınıyor

Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları

Araştırmada, hane halklarının ikamet ettikleri konutta ısınma amacıyla en çok kullanılan ana yakıt türüne göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 59,6'sının doğal gaz, yüzde 33,5'inin kömür, odun vb. katı yakıt, yüzde 6,2'sinin ise elektrik kullandığı açıklandı.

Editör: Emlak Zirvesi