Ahmet Ercan, BBP'nin teklifi ile gündeme gelen ‘İmar Affı’nı, yasadışı ve bilimdışı denetimsiz ve kuralsız yapılmış depremli ve depremsiz durumda güvenli olmayan yapıların, yerel veya merkezi yönetim tarafından yalnızca oy kaygısıyla ya da parasal açıklarını kapatmak için yaptıkları kuraldışı bir uygulamadır.

Bu doğrudan doğruya ülkenin çarpık yapılaşmasına yol açtığı gibi yolsuzluklara ve insan yaşamının güvencesiz bir ortama sürüklenmesine neden olacaktır” ifadeleriyle  eleştirdi.

“AFFEDİLMEZ, BAĞIŞLANAMAZ BİR HATADIR”

İmar aflarının sürekli yineleniyor olmasının çarpık ve güvensiz yapılaşmaların ‘nasıl olsa imar affı çıkıyor' düşüncesiyle süreklilik kazandığını belirten Ercan, “Bir yapının ayakta durabilmesi için statik projesinin olması gerekir. Statik projesi daha önce tanımlanmış binanın üzerine konulan ek kat veya katlar deprem sırasında rezonansa gelince değişik frekanslarda salınacağı için kondurulduğu yüksekte kırılma ve göçmelere neden olabilir.

Mehmet İşler: Kayıt Dışı Kiralama Herkese Zarar Veriyor Mehmet İşler: Kayıt Dışı Kiralama Herkese Zarar Veriyor

Bu tür yapılar depremde ilk yıkılan yapılardır. Buna, ulusun can güvenliğini sağlamakta görevli bir yönetimin göz yumması affedilmez,  bağışlanamaz bir hatasıdır” dedi.

“BÜYÜK KENTLER GECEKONDULAŞIYOR”

Her zaman için kentin çeperlerinde yoksul kişilerce projelendirilmemiş, yer ve yapı projesi olmadan yapılmış olan gecekonduların güvenli olup olmadığının ancak ayrıntılı çalışmalarla incelenebileceğini de dile getiren Ercan, “Bunların affa sokulması, büyük kentlerin gecekondulaşmasına, köyden daha kötü duruma girmesine neden olur. Özellikle İzmir, İstanbul bu gerekçeyle gecekondulaşmıştır. Yeni bir imar affı gecekondulaşmayı teşvik etmek anlamına gelir” şeklinde konuştu.