Tapu işlemleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TKGM daireleri üzerinden verilmekte olup, her işlem tapu kütüğüne işlenir. Tapuda devir, satış ve bağış gibi işlemlerin yanı sıra ipotek işlemi de yapılmaktadır. 

Taşınmazın sahibini göstermek için düzenlenen belgeye tapu adı verilmekte olup, bu belgede hak sahibinin yanı sıra ipotek konulması durumunda bir diğer kişi ya da kurum da hak sahibi olabilmektedir. Peki, tapuda ipotek nedir, ne anlama gelir?

TAPUDA İPOTEK NASIL ANLAŞILIR?

Son dönemde kullanılan kredi miktarının rekor seviyede artması ile beraber ipotekli taşınmaz sayısında da artış yaşandı.

Bankalar özellikle de yüksek tutarlı kredilerde ve konut kredilerinde ipotekli kredi verirken bu da ipotekli tapu miktarını arttırdı. 

Borca karşılık olarak tapu üzerine konulan şerhe ipotek adı verilmekte olup, tapu üzerine konulan ipotek sahibine o taşınmaz tapusu üzerinde tasarruf etme hakkı verir.

Yani ipotek şerhi koyan kişi ya da kurum da tapu üzerinde sahibi gibi tasarruf etme hakkı verir. Tapuda ipotek olup olmadığı işlem yapıldığı esnada tapu memuru tarafından da belirtilmekte olup yine tapu sorgulama işlemi ile de öğrenilebilmektedir. 

İPOTEKLİ EV ALINIR MI?

Üzerinde ipotek olan tapuyu almanın belirli riskleri bulunmakta olup, ipoteğe konu olan borcun ödenmemesi durumunda alacaklı olan banka ya da şahsın evi satma hakkı ortaya çıkar.

Günlük Kiralanan Evler Nasıl Şikayet Edilir? Günlük Kiralanan Evler Nasıl Şikayet Edilir?

Bu nedenle ipoteğe konu olan borç ödenip, ipotek kaldırılmadığı sürece taşınmazın satın alınması önerilmez.