Türkiye inşaat malzemesi sanayisinin en önemli etkinliği olan 10. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, 3 Kasım 2022 tarihinde Hilton Maslak İstanbul’da gerçekleşti. Türkiye’nin dünyaca ünlü yalıtım markası İzocam, üyesi olduğu Türkiye İMSAD tarafından “Sürdürülebilir Gelecek” temasıyla gerçekleşen zirveye gümüş sponsor oldu!

İnşaat malzemesi üreticilerinin çatı örgütü Türkiye İMSAD’ın sürdürülebilirliğe en iyi örneklerden biri olarak 2009 yılından beri düzenlediği ve sektörün en büyük etkinlikleri arasında kabul edilen “Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi”, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir halkasını oluşturan inşaat malzemesi sanayisini; döngüsel ekonomi, inşaatta sorumlu üretim ve tüketim, sürdürülebilir ve akıllı şehirler, akıllı yatırımlar, yenilikçi sanayi, sürdürülebilir enerji yönetimi, yaratıcı, yeni fikirler ve teknolojik yenilikler çerçevesinde, yeni bir sanayi ve ticaret anlayışı ile şekillendirmek hedefiyle gerçekleşti.

Gümüş sponsor olarak katkı sundukları zirve hakkında değerlendirmelerde bulunan İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “İzocam olarak, bir parçası olduğumuz ve bu yıl ‘Sürdürülebilir Gelecek’ temasıyla düzenlenen ‘Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nin, sektörümüzün ve ülkemizin geleceği açısından stratejik önemde olduğunu düşünüyoruz. Türkiye İMSAD ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu organizasyonun, sektörümüzde çevre dostu, yenilikçi üretim ve sürdürülebilirlik bilincinin yerleşmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

İzocam, ‘insanlık ve dünya için iyi gelecek’ hedefiyle çalışıyor!

Açıklamasında, İzocam’ın hikayesinin başladığı 57 yıl önce varoluş amaçlarını, doğal kaynaklara zarar vermeden, can ve mal güvenliğini dikkate alarak, enerji tasarrufu ve konfor sağlayan çevreci ve sürdürülebilir yalıtım çözümleri geliştirmek olarak tanımladıklarını da hatırlatan Murat Savcı, “Çıktığımız bu yolda, kaynakların verimli kullanılması, iklim değişikliği, sürdürülebilir yapıların inşası, enerji tasarrufu, çevreyi koruma ve yaşam kalitesini iyileştirme motivasyonu ile çalışan bir şirket olma özelliğimizi halen koruyoruz. Bu konularda toplumumuzu bilinçlendirmek adına çalışmalar yürütüyoruz ve çevre dostu ürünler geliştirerek, tesislerimizde enerji yönetim sistemlerini uygulayarak ve çevresel ürün beyanlarıyla hem topluma hem de sektörümüze karşı üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz” dedi.

Bina Ruhsatı Sayısı Dörtte Bir Arttı Bina Ruhsatı Sayısı Dörtte Bir Arttı

İzocam olarak 2050 yılına kadar karbon nötr olma yönünde bir hedefleri olduğunu kaydeden Savcı, sera gazı emisyonlarının azaltılması, su tüketimlerinin ve atık su oluşumlarının sınırlandırılması, alternatif hammadde kaynaklarının üretim süreçlerine adapte edilmesi ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak birçok proje çalışmasını 2030 yılı ve 2050 yılı sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlamak için detaylı programlar halinde ele aldıklarını vurguladı. Bu kapsamda İzocam olarak 2030 yılına kadar, direkt ve indirekt sera gazı emisyonlarını en az %33 azaltmayı hedefleyen yatırım planlarını 2021 itibariyle devreye almaya başladıklarını açıklayan Murat Savcı, “Tüm tesislerimizde aydınlatma tiplerini çevreci uygulamalarla yeniledik. Taşyünü ve Camyünü üretim tesislerimizde enerji izleme sistemleri kurarak geri kazanım, verimlilik projeleri uyguladık. Yıl boyunca yaptığımız çalışmalarla Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ni tüm tesislerimize kazandırdık. ‘İnsanlık ve dünya için iyi gelecek’ hedefiyle ambalaj yenileme çalışmalarımızı başlatarak, İzocam Camyünü, İzocam Taşyünü ve İzocam Foamboard’un ambalajlarını, insan sağlığına ve çevreye duyarlılığı da ifade edecek şekilde yeniden tasarladık. Bu yılın başından itibaren de sürdürülebilirliğe, küresel iklim değişikliği ile mücadeleye ve iyi yaşam hakkına dikkat çekmek amacıyla İzocam Yelken Takımı’nı kurarak, Sailmaster iş birliğiyle denizlere yelken açmaya başladık. Karbon emisyonunu azaltan, çevreci, insan sağlığına ve doğaya saygıyı ön planda tutan çalışmalarımız önümüzdeki yıllar içinde de artarak devam edecek” dedi.

Çevre dostu malzemeler içeren İzocam mineral yünlerin, dünyada en çok bilinen ve en güvenilir yalıtım ürünleri arasında yer aldığının da altını çizen Murat Savcı, “Üretimimizde %80’e kadar geri dönüştürülmüş malzeme ve cam kırığı kullanılıyor. Üretim artıkları da tekrar ürün imalatında değerlendiriebilliyor. İzocam olarak; yerel ve geri-dönüştürülmüş içeriğe sahip ürünlerimizle sürdürülebilirliğe hizmet ederken, ürünlerimizin içeriği ile tüm canlılara ve doğaya sağlıklı bir yaşam sunuyoruz. İzocam, yalıtım sektöründe, deri ve solunum yoluyla vücuda nüfuz eden elyafların vücuttan zararsız bir şekilde atıldığını ispatlayan EUCEB sertifikasına sahip olan ilk kurum olma özelliği taşıyor. İzocam marka mineral yünler, üretiminde kullanılan geri dönüştürülmüş malzemeler sayesinde kullanılan binaların LEED - BREAM gibi yeşil bina sertifikası almalarına olanak sağlıyor. ‘HBCD Free’ (HBCD içermez) nitelikteki İzocam marka tüm XPS ve EPS ürünler de çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, yasaların belirttiği çerçevede üretiliyor” diye konuştu.

İzocam Genel Dİrektörğ Murat Savcı, ürünlerinin insan sağlığına zararsız olması, enerji tasarrufu sağlaması ve sürdürülebilirliğe olan katkısı nedeniyle BM’nin 17 küresel amacı arasında yer alan ‘Sağlık ve Kaliteli Yaşam’, ‘Erişilebilir ve Temiz Enerji’, ‘İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’, ‘Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’, ‘Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar’, ‘Sorumlu Üretim ve Tüketim’, ‘İklim Eylemi’ ve ‘Amaçlar için Ortaklıklar’ gibi 8 önemli amaca ulaşılmasında da üzerlerine düşeni yapmayı sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Editör: Emlak Zirvesi