Gayrimenkulün Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır? Gayrimenkulün Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Kefil olduğunuz sözleşmenin azami ücretini ödeme sorumluluğuna girmiş bulunmaktasınız.

Tüm kefalet türlerinde, kefil olan kişi ayni güvence ile beraber var olan rehin paraya çevrilinceye dek ve borçlu aleyhine yapılacak olan kesin aciz belgesi alınıncaya kadar ya da bu durum dahilinde konkordato (iflas anlaşması) kararına kadar kendi tarafına yöneltilen kararın durdurulmasını talep edebilir.

Kefilin kefaletten dönme durumu ise, Kefil sözleşmesi imzaladıktan sonra önceki mali durumunu kişi kaybetmişse, kefaletin bir iyi niyet tavrında olmadığı ve anlaşılmışsa, kefil alacaklı olana bir bildiri yazarsa ve borç doğmadığı süre içinde de yer alırsa her durumda kefalet sözleşmesinden dönebilmektedir.

Editör: Emlak Zirvesi