Takvim'de yer alan habere göre, evi olanların, her yıl Mayıs ve Kasım aylarında iki taksit halinde emlak vergisi ödemeleri gerekiyor. Bazı durumlarda ise emlak vergisinden muaf olunabiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLABİLİR?

Emekliler,

Hiçbir geliri olmayanlar,

Engelliler,

Ev Sahiplerinin Kiracı Çıkarma Bahaneleri Bitmiyor Ev Sahiplerinin Kiracı Çıkarma Bahaneleri Bitmiyor

Gaziler,

Şehitlerin dul ve yetimleri.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYET ŞARTLARI NELER?

Türkiye sınırları içinde sahip olunan konutun (imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış konutlar dahil) brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması.

Sadece tek bir konuta (mesken) sahip olunması.

2023 EMEKLİ EMLAK VERGİSİ MUAFİYET ŞARTLARI NELER?

Sosyal güvenlik kurumlarından emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığı alan emeklilerin sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanabilmeleri için, belirtilen aylıkların dışında, başka gelirlerinin olmaması gerekiyor.

Ancak emekli maaşı dışında, sadece menkul sermaye iradı (örneğin banka faizi, temettü gibi) elde eden emekliler için özel bir durum var.

Buna göre 2021 yılındaki söz konusu gelirleri 53 bin liradan az olan emekliler, 2022 yılında 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri için emlak vergisi ödemeyecekler.

Editör: Emlak Zirvesi