Kat mülkiyetine tabi binalarda ve sitelerde ortak giderlerden kiracı ve mal sahibi müteselsil borçlu. Bunu biliyorsunuz, zaten sorunuzun içinde bu husus var.

Yönetim de alacak talebini her iki tarafa yöneltebilir. Ancak okuyucumun sorusu için de haklılık var diyorum. Zira kiracı ikamet etmekte iken taraflardan birlikte talep edilse kiracının ödemiş olma ihtimali elbette var.

Ancak bu halde dahi borcu mal sahibi yani kiralayan ödediği hallerde kiracısına başvurma imkanı olacak. Ancak kiracı çıktıktan sonra ev sahibinin kiracıya başvurma imkanı ortadan kalkmış oluyor.

Kiracı Evi Göstermek Zorunda mı? Kiracı Evi Göstermek Zorunda mı?

Ama bu borçlar için bir tespit yaptırma imkanı da yok. Bir tedbir, ev sahibine her ay periyodik olarak yönetimden dairesine ait borcun ödenip ödenmediğini sorgulamak gibi bir çözüm önerebilirim.

Mesela; kira sözleşmesine ortak giderin ödenmesi durumunda makbuzun kiralayana bir örneğinin verilmesi şartının kira sözleşmesine koyulması şartını önersem, ödemeye rağmen ihmal edilen her makbuz probleme neden olacaktır.

Dolayısı ile bence yönetimle irtibatta olmak ve ondan sonra kiracısı ile konuyu halletmek mantıklı geliyor.

Fakat burada da problem yönetimin tahsil için kiracıya hukuken başvurmasını sağlamak kalıyor. Bu da gecikmeden yapılması gereken bir görev olmakla yönetimin görevini ihmal etmemesini hatırlatmakla olabilecek bir husustur.

Editör: Emlak Zirvesi