Kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlü olduğu gibi apartman veya sitelerde bazı giderleri de ödemekle yükümlüdür.

Hangi Apartman Gideri Kime Aİt?

Binanın ile ilgili yapılan değişiklikler, tadilatlat ve onraımlar kat maliki (ev sahibi) tarafından karşılanır. 

Buna karşılık günlük hizmet giderleri kiracılar tarafından karşılanır.

Kiracı, günlük hizmet kapsamına giren kapıcı, bekçi, bahçıvan, ortak kullanımda olan elektrik ve su gibi giderleri karşılamak ile yükümlüdür.

Kiracı, kapıcı hizmeti, bekçi hizmeti, bahçıvan hizmeti, temizlik hizmeti, elektrik ve su hizmeti gibi günlük giderleri ödemekle yükümlüdür.

Ev sahibi ise, çatı tadilatı, mantolama, asansör eklenmesi, asansör tamiri, dış cephe boyası, bağımsız bölüm eklenmesi gibi binanın kendisi ile ilgili giderleri karşılar.

Evde Yapılan Masrafları Kim Öder?

Apartmandan kaynaklanan sorunlarda masraflar genelde ev sahibine aittir.

Örneğin boya, dış cephe kaplaması, üst komşudan kaynaklanan sızıntı gibi durumlarda giderler ev sahibine aittir.

Ancak kiracı ve ev sahibi arasında yapılacak bir anlaşmayla kiracı bu masrafları kendi üstlenip kira bedelinden düşebilir.

Bu konunun kira sözleşmesinde belirtilmesi zorunlu değildir. Karşılıklı anlaşmayla bu tip konular çözüme kavuşturulabilir.

Yeni taşınılan bir evde eğer tadilat gerektiren durumlar varsa bunu genelde ev sahibi karşılar.

Eve taşınmadan önce kiracılar yapılması gereken tadilatları ev sahibiyle konuşup bunların halledilmesini talep edebilir.

Eğer kiracı eve taşındıktan sonra birtakım sorunlar olursa bunu kiracı kendi cebinden karşılayıp kiradan düşebilir. Bu yasal bir durumdur.

Örneğin tesisatın patlaması, kombinin bozulması gibi durumlarda kiracı ev sahibine sormaksızın gerekli tadilatı yaptırıp, faturalarını ev sahibine vererek kiradan düşebilir.

Eğer ev sahibi bu tadilatları yapmayı reddeder ve kiracının kendisinin halletmesini söyleyip kiradan düşmeyeceğini söylerse, kiracı mahkeme yoluyla bu durumu çözebilir. Bu konularda kanun her zaman kiracının yanındadır.

Kiradan Düşülebilecek Masraflar

Bazı durumlarda masraflar kiradan düşülmeyebilir. Kiracı olduğunuz evde keyfi olarak tadilat yaparsanız ya da evde boya yaptırmak isterseniz masraflar size ait olur.

İsteğe bağlı olarak yapılacak hiçbir masraf ev sahibine yükümlülük getirmez.

Ayrıca ev sahibinin izni olmadan bu işlerin yapılması da doğru değildir ve kiracı ile ev sahibi arasında sorun yaşanmasına neden olur.

Kiracı ile Yapılan WhatsApp Yazışmaları Delil Sayılır mı? Kiracı ile Yapılan WhatsApp Yazışmaları Delil Sayılır mı?

Devamında ev sahibi kiracıyı evden çıkartıp maddi tazminat davası açabilir.