Borçlar Kanununa göre Kiracı Hakları

Borçlar Kanunu’na göre belirlenen kiracı ve kiralayan arasındaki anlaşma ve hususlar yer alıyor.

Kanunların kiracılara tanıdığı bazı haklar şu şekildedir;

Kiralayan, kiralanan mülkü kararlaştırılan tarihte, sözleşmede belirlendiği gibi kullanıma uygun şekilde, eksiksiz ve kusursuz bir şekilde teslim etmelidir.

Kiracı, kiraladığı konut ya da ticari yapıda bir değişim yapmak isterse, mal sahibinden yazılı izin almak zorundadır.

Kiracıya verilen haklar arasında; kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, mal sahibinin yazılı izni yoksa, kiralanan mülk bir başkasına kiralanamaz.

Taraflardan her biri kira ilişkisine bağlı olarak, çeşitli nedenlerden dolayı sözleşmeyi yasal iptal bildirim süresi dahilinde her zaman iptal edilebilir.

Zorunlu Tadilat Masrafları Ev Sahibine mi Ait? Zorunlu Tadilat Masrafları Ev Sahibine mi Ait?

Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirtilmesi konusu dışında, kiracı aleyhine herhangi bir değişiklik olmaz.

Kiracı Hakları için Nereye Başvurulur?

Tüketici Hakları Kanunu’na göre ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi ve kanunen tüketici olarak nitelendirilen kiracıların hakları için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapılmalıdır.

Taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda ötürü mahkeme ile de dava başvurusunda bulunulabilir.

Kolay çözümlenebilir konular için sözleşme gereğince yapılacaklar belirlendiği için, sözleşmenin içerikleri önem taşır. Hem kiracı hem de ev sahibi, anlaşma sağlarken sözleşmeyi iyi değerlendirmelidir.