Kanun teklifi, çeşitli maddeler içeriyor. Bunlar arasında, ağır bir hastalığa yakalanan annelerin cezalarının infazının ertelenmesi, uyuşturucu maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının 15 yıla çıkarılması, göçmen kaçakçılığı suçuyla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla suçun cezasının alt sınırının 5 yıla çıkarılması, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesi yer alıyor.

Konut Alımında Vatandaşın Önceliği Depreme Dayanıklılık Konut Alımında Vatandaşın Önceliği Depreme Dayanıklılık

Ayrıca, konutlarda yapılacak hacizlerde icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak 'hâkim onayından geçtikten sonra' yerine getirilebileceği belirtiliyor. Aile bireylerine ait kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınıyor. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanıyor.