Bekar Erkeğe Ev Yok Demek Suç mu? Bekar Erkeğe Ev Yok Demek Suç mu?

Kiracının kolonlarla ilgili ayıp niteliğindeki olumsuzlukları bildirmemesi halinde, zarardan sorumlu olacağına dair bir yasal düzenleme var.

11 ili etkileyen deprem bölgesinde tüm Türkiye’yi yasa boğan can kayıpları yaşandı, binlerce bina ve bu binalarda bulunan konut yıkıldı, hasar aldı.

Depremde kiradan doğan haklar ve borçlar konusuna bakmaya devam ediyoruz. Deprem bölgesinde ev sahipleri ile kiracıları arasındaki ilişkilerin her iki tarafın da yararına olacak şekilde değerlendirilmesi gerekir.

Peki kolon kesilmesinde kiracının sorumluluğu var mı? Maalesef bu az olmayan, oldukça da sık rastlanan bir durum.

Bilhassa, alt katları mağaza olarak projesi yapılmayan ve inşa edilmeyen binalarda, mağaza kiralayanalar bazı kolanları kesmekte, binanın taşıyıcı sitemini zayıflatmaktadırlar.

Acaba konutun bulunduğu binanın kolanlarındaki bu olumsuz değişiklikleri kiracının ev sahibine, kiralayana bildirme, haber verme yükümlülüğü var mı?

Gecikmeden bildirilmeli

Hemen yanıtı vereyim, evet, var, kiracı bu tür kolon kesme, kolondaki çatlak oluşması, taşıyıcı sitemin zayıflatılması gibi durumları bildirmekle, hem de gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür.

Çünkü TBK md 318 hükmüne göre, olayı koluna ve taşıyıcı sistemle ilişkilendirdiğimizde, kiracıya, kendisinin gideremeyeceği ayıp niteliğinde bulunan kolan kesme, kolonlarda çatlak oluşması ya da taşıyıcı sitemin başka bir şekilde zayıflatılması hallerini gecikmeksizin ev sahibine bildirme yükümlülüğü getirmektedir.

Sonuçta kiracının kolonlarla ilgili ayıp niteliğindeki olumsuzlukları gecikmeksizin bildirmemesi halinde, bundan doğan zarardan kiracının sorumlu olacağına dair bir yasal düzenleme var.

Değerli okuyucularıma tavsiyem, eğer kirada oturduğunuz konutta ve konutun bulunduğu binada kolon kesme, kolan çatlağı, taşıyıcı sitemde zayıflatmalar gibi bir durum gördüğünüzde, bunu gecikmeksizin bildirmeniz.

Bildiriminizi de ileride ispatlayacağınız bir şekilde, mesela yazılı yapmanızdır. Aksi takdirde, belirttiğim gibi, sonuçları hukuken çok ağır olabilir.