26 Nisan 2022 tarihli ve 31821 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Milli Emlak Denetmenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün itibari ile yürürlüğe girdi.

Yayımlanan yeni yönetmelik ile beraber bir önceki yönetmelikte yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ibareleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak düzenlenirken ayrıca bazı önemli eklemelerde yapıldı. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1: 7/10/2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Denetmenliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2: Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanını” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanını”  olarak; (b) bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını”  olarak; (g) bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3: Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “iktisadi ve idari bilimler fakülteleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile ilgili fakültelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4: Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

Yapı Ruhsatı Verilen Yapıların Yüzölçümü Arttı Yapı Ruhsatı Verilen Yapıların Yüzölçümü Arttı

“e) Gayrimenkul Grubu;

1) Gayrimenkulün Temel İlkeleri,

2) Gayrimenkul Geliştirme ve Değerleme,

3) Gayrimenkul Pazarlama ve Yönetimi,

4) Uluslararası Gayrimenkul Piyasaları.”

MADDE 5: Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “

MADDE 62: (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.”

MADDE 6: Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7: Bu Yönetmelik Hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Yeni yönetmelik yayımı tarihi itibari ile yürürlüğe girerken yönetmelik hükümlerini yürütme görevi ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verildi. Yeni yönetmelik kapsamında gayrimenkul grubuna yeni eklemeler yapılırken düzenlemelerin olumlu katkı vermesi bekleniyor. 

Editör: Emlak Zirvesi