Okuyucumun tüm metni içinde anlamına ulaşabildiğim soru bunlar. Zira bazı cümleleri çıkaramadım. Bu kadarı ile vereceğim yanıtın okuyucumun işini göreceği kanaatindeyim.

Bir gayrimenkule, okuyucumun anlattığı şekilde ortak olunması halinde şayet ortaklardan biri oturuyor ise oturmayana, yani yararlanamayanlara bir bedel öder.

Bunun adı kira değildir. Zira kira, kanunlarımızda tarifi verilen bir sözleşmedir. Ancak okuyucumun kardeşi ile yapılmış bir kira sözleşmesi yoktur.

Dolayısıyla kira ödemez ama bu yerden yararlanamayan kardeşin mahrum kaldığı bir gerçektir.

Mesela birilerine kiraya verilseydi her ay bir miktar para alacaktı, öyle değil mi? İşte şimdi bu yerden yararlanan kardeşinden mahrum kaldığı bu kira bedeli kadar bir tazminat talep edebilir.

Buna ‘ecrimisil’ diyoruz. Buna göre okuyucum kardeşine böyle bir tazminat ödeme durumunda kalabilir. Bu birinci sorusunun yanıtı.Geleyim ikinciye.

Buradan yararlanamayan kardeş okuyucumu evden çıkarabilir mi? Hayır çıkaramaz, çünkü açıkladığım gibi aralarınki ilişki bir kiracı-kiralayan ilişkisi değil.

Ev Sahibi Yüzde 25'ten Yüksek Kira Artışı Yapabilir mi? Ev Sahibi Yüzde 25'ten Yüksek Kira Artışı Yapabilir mi?

Okuyucum bu yerden malik sıfatı ile yararlanıyor. Dolayısıyla malik olan birinin mesela ‘kira ödemedi’ diye tahliyesini istemek mümkün değil. Bir malikin tahliyesini istemek de mümkün değil

Dolayısıyla bir tahliye davası olamayacak ama kullanma nedeni ile bir miktar tazminat ödenmesi söz konusu olabilecek.

Okuyucumun oğlunun hisse satın alma teklifinin olayın neresini ilgilendirdiğini tam olarak çözemedim ama bir alışveriş meselesi ise tarafların isteğine bağlıdır, bir mecburiyet söz konusu olmaz.

Editör: Emlak Zirvesi