Tapuda birden çok kişinin pay sahibi olduğu taşınmazlar, hisseli gayrimenkul olarak adlandırılır.

İki tür hisseli gayrimenkul vardır:

PAYLI MÜLKİYET

Aidat Nasıl Belirlenir? Aidat Nasıl Belirlenir?

Bu hisseli tapu türünde her hissedarın gayrimenkul üzerinde ne kadar hisseye sahip olduğu bellidir.

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ

Miras yolu ile gayrimenkul edinen hissedarların payı kimi zaman belli olmamaktadır. Hisseli gayrimenkulün satışını gerçekleştirmek isteyen kişilerin elbirliği mülkiyetini paylı mülkiyete çevirmeleri gerekmektedir.

Medeni Kanuna göre elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulabilir.

Sulh hakimi, mirasçıları itirazlarını bildirmeye çağırır. İtiraz eden bir mirasçı olmadığı takdirde söz konusu gayrimenkul, paylı mülkiyete çevrilir.

HİSSELİ KONUT SATIŞI İÇİN UYGULANAN KURALLAR!

Hisseli konut satışının akla gelen ilk yolu tüm hissedarların ortak bir şekilde bu konutu satmak istemeleri olmaktadır.

Tüm hissedarlar satışa onay vermeleri halinde bir avukata vekalet vererek konutun satışı kolay bir şekilde yapılabilir

Ancak hissedarlar içerisinde konut satışına onay vermeyenlerin olması durumunda satış gerçekleşemeyecektir. O zaman da farklı kurallar işleyecektir.

Hissedarlar konut satışı konusunda anlaşma sağlayamazlarsa satış yapmak isteyenler hisselerini satabilirler.

Bunun için takip edilmesi gereken bazı adımlar bulunmaktadır. Hisseli gayrimenkullerde hissedarların önalım hakkı bulunmaktadır.

Hisse satış teklifi ilk olarak hissedarlara yapılmalıdır. Onlar hisse payını satın almak istemezlerse o zaman hisse üçüncü kişilere satılabilir.

Hissedarlara teklif yapılmadan hisse payının satışının yapılması halinde bu satış işlemi mahkeme kanalıyla iptal edilebilir.

Hissedarlar konut satışı konusunda anlaşma sağlayamazlarsa bir veya daha fazla hissedar ortaklığın giderilmesi veya izale-i şuyu davası açabilir.

Bu durumda konutun satışı mahkeme kanalıyla da yapılabilir ya da bir hissedar tüm hisseleri satın alabilir. Buna mahkeme karar verecektir.

Ancak bu davalar genellikle hissedarlar için kazançlı olmayabiliyor. Uzmanlar bu yolu önermeyerek anlaşma yoluna gidilmesini tavsiye ediyorlar. Mahkeme yoluyla yapılacak satışlarda fiyat biraz düşük olabiliyor.