Bir gayrimenkul ortak mülkiyet olabilir, bu mülkiyet okuyucumun anlattığı gibi miras kalmış ise, mirasçılar elbirliği mülkiyeti ile maliktirler.

En İyi Konut Sigortası Nasıl Seçilir? En İyi Konut Sigortası Nasıl Seçilir?

Ancak mirasçılar dışında yani elbirliği mülkiyeti şeklinde malik olanların dışında başkaca ortaklar olabilir.

Bunların mülkiyet durumuna bakmak lazım. Okuyucumun grubu dışındaki ortakların durumu ise çok büyük ihtimalle paylı mülkiyettir.

Bu durumda elbirliği mülkiyetine sahip ortaklardan biri çıkıp hissesini satmak istese bunu hukuken yapamaz.

Elbirliği mülkiyetine sahip ortakların tümünün satışa katılması şartı aranır, mesela okuyucum satış niyetinde olsa üç kardeş birlikte satışa katılmak zorundadır.

Ancak bu üç kardeş dışındaki ortakların durumu paylı mülkiyet şeklinde ise paylı mülkiyet sahibi biri hissesini satabilir.

Okuyucum ifadesinde gazete ilanı ile ‘bu yerin satışından’ söz ediyor yani satıştan kasıt fındık bahçesinin tamamının satışı ise bu mümkün değil, önlem almaya bile gerek yok. Tümünü satmaya kalksalar tapu müdürlüğü bu işlemi yapmaz.

Ancak paylı mülkiyet sahibi kendi payını satışa çıkarabilir ve satabilir. Ancak satıştan sonra bu satışın kendilerine yazılı olarak bildirilmesi gerekecek ve okuyucum durumunda olan diğer ortaklar bu satışın iptali ile satılan hissenin kendi adlarına rayiç değeri ödenerek tescilini isteyebilecekler.

Burada yasanın bir boşluğunu hatırlatmak isterim, kötü niyetli alıcı veya satıcı diğer ortaklara satışa ait bilgiyi vermez de satışın üzerinden iki sene geçerse diğer ortaklar bu hakkını kaybeder, bu hususa dikkat çekmek isterim.

Hatta yasadaki bu düzenlemenin değiştirilmesini düşünürüm. Bu husus yasa değişikliği ile maddeye girmişti eski yasada bu süre on yıldı.

Bir gayrimenkul üzerinde elbirliği ortaklığı şeklinde belli sayıda ortak olabileceğini, bu gruplar arasındaki mülkiyetin paylı mülkiyet olabileceğini unutmayalım.

Editör: Emlak Zirvesi