Anne, eşinden kalan müşterek mallardaki hissesini çocuklarından birine noterden satış yapıyor. Anne vefat ettikten sonra oğlu, bu noter satışından aldığı hisseyi tapudan üçüncü bir şahsa satışını yapabilir mi?

Okuyucumun mektubunda tereddüt ettiğim hususlar var. Örneğin anneye miras kalmış. Miras, mirasçılara iştirak halinde mülkiyet olarak geçer ama okuyucum ‘müşterek mal’ diye söz etmiş.

Acaba ortaklık durumu müşterek mal olduğu için mi böyle söyledi yoksa bir ortaklığı ifade etmek için mi bunu böyle yazdı bilmem lazım.

Zira mirasın kaldığı gibi bir ortaklık sürüyor ise ortaklık iştirak halinde yani elbirliği mülkiyeti şeklinde ortaklıktır ve hissedarlar hisselerini satamaz.

Şayet ortaklar işkirak halinde mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirdilerse, bu haldeki ortaklık yeni tabirle paylı mülkiyet halinde, ortaklardan biri hissesini satabilir.

İşte ilk tereddütüm bu. Ortaklık anne vefat edene kadar iştirak halindeyse zaten hisse satışı mümkün değil.

Tereddüt ettiğim ikinci nokta; okuyucum diyor ki ‘noterde bana satış yaptı’. Noterde satış yapılmaz, noterde yapılabilecek işlem satış vaadi sözleşmesidir.

Yani okuyucum ile annesinin noterde yaptığı işlem ancak satış vaadi sözleşmesi olabilir, satış olamaz.

Gayrimenkulün Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır? Gayrimenkulün Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Böyle bir sözleşme yapıldığında sözleşmedeki şartlar gerçekleştiğinde ancak tapuda mülkiyetin nakli işlemi yapılabilir ve bu hisseyi devralan okuyucum, sonrasında hissesini birilerine satabilir.

Şayet eldeki noter belgesi ile tapuya gidip satış yapmak istese zaten tapu müdürlüğü bu işlemi yapmaz.

Mutlaka önce kendi adına tapuda tescil işleminin yapılması ondan sonra hissenin satışının yapılması gerekir.

Okuyucumun anlattığı şartlarda da adına tescil bir dava sonucu olabilecektir. Yani neticeten sanırım okuyucuma bir meslektaşımın yardımı gerekecektir.

Editör: Emlak Zirvesi