Kiracı Hangi Durumda Çıkarılır? Kiracı Hangi Durumda Çıkarılır?

Varlıklı kişi hayattayken malından dilediği gibi tasarruf eder ve bunu ister yakınlarına paylaştırır, isterse paylaştırmaz. Bu yönde kendisini hukuken zorlamak mümkün değildir. Peki vefatında ne olur?

İşte malların bölüştürülmesi o zaman gündeme gelir. Vefatında mirasçılar, vefat edene ait malları yasalar çerçevesinde paylaşır.

Okuyucumun anlattığı olayda kayınpederin hayatta sadece çocukları ( ve belki de torunları ) var. Ancak nikahlı eş yok, eş daha öne vefat etmiş. Bu durumda mirasın tamamı eşit bölüşülmek üzere çocuklarına kalacak.

Şayet çocukları arasında vefat edenin çocukları var ise, yani vefat edenin torunları var ise onlar da mirastan pay alacak. Peki var ise bu torunlar ne kadar pay alacak?

Önce ölmüş anne veya babalarının payı ne ise bunu aralarında paylaşacaklar. Şayet malvarlığı bulunan baba hayatta iken miras kaçırma amacına yönelik olarak, mallarını mirasçılar dışında birilerine devretmiş olur ise buna müdahale ancak babanın vefatından sonra mümkün olur. Hayattayken buna dahi müdahale mümkün değildir.